«Tussete» konsulentrapport

Østlandskonsulentenes vei/bane-rapport om strekningen bergen-voss bør havne på historiens skraphaug jo før jo heller.

«Tussete» konsulentrapport

Konsulentapporten som aldri burde ha vært skrevet

Østlandskonsulentenes vei/bane-rapport om strekningen bergen-voss bør havne på historiens skraphaug jo før jo heller.
Østlandskonsulentenes vei/bane-rapport om strekningen bergen-voss bør havne på historiens skraphaug jo før jo heller.

Det var svært mange i Bergensområdet som ristet oppgitt på hodet da noen konsulenter på Østlandet for vel en uke siden konkluderte med at en utbedring av vei og bane mellom Bergen og Voss ville være ulønnsomt. Det er bl.a. en Europavei (dvs. E16) det er snakk om, en av hovedveiene til/fra Bergen, en svært ulykkesutsatt veistrekning, ofte kalt «Dødsveien». Jeg mener at østlendingenes konklusjon til fulle viser at konsulentenes modeller for å finne nytteverdien av samferdselsprosjekter er utilstrekkelige. Konklusjonen åpenbarer at «ekspertene» til de grader har gravd hodet i sanden og mistet ethvert fornuftig perspektiv på saken. Alle som høst- eller vinterstid har kjørt den aktuelle strekningen Bergen – Voss, og samtidig opplevd hvor mange ganger/dager/uker E16 og toglinjen har vært stengt pga. ras, ekstremvær, ulykker, vedlikeholdsarbeid etc., vet inderlig vel at konsulentene ikke kan ha særlig peiling på hvordan hverdagen faktisk arter seg. Slik inkompetense er intet mindre enn skandaløst.

Adm. direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke, uttrykker i ba.no sin frustrasjon om ovennevnte. Hun skriver bl.a. følgende: – Alle som har et snev av fornuft, vil jo skjønne at en av Norges mest ulykkesbelastede strekninger må utbedres. Stadige ras, med stengninger og forsinkelser på vei og bane, koster samfunnet mye. Både i rene kroner, men ikke minst rent menneskelig. (Fortsetter under annonsen…) 

Jeg har tidligere (på johnsteffensen.no) uttrykt nesegrus beundring for hva svenskene får til. Bl.a. er jeg en stor beundrer av mangt og mye med hovedstaden Stockholm. Her har det foregått mye viktig pionerarbeid, ikke minst takket være fremsynte politikere, planleggere, arkitekter, konsulenter m.v. Også Marit Warncke ser til Sverige, og forteller om et nabofolk som er mer fremsynte og klartenkte enn ovennevnte norske veikonsulenter. Til ba.no forteller Warncke bl.a.: – I Stockholmsregionen samarbeider staten, fylket og kommunene om boligbygging og en storstilt utbygging av jernbane. I Norge er det innsigelser det går i. Frem til 2030 skal det bygges 78.000 boliger og ni nye stopp for t-banen i og rundt Stockholm. Samarbeidet inkluderer finansiering fra staten, fylket, kommunene og bompenger. Den kommunale finansieringen er en forskuttering som utløses når en når sine mål om boligbygging. Samarbeidsmodellen brukes også på nasjonalt plan for å binde sammen Stockholm, Göteborg og Malmö med høyhastighetstog.

Det burde ikke på noen måte være vanskelig å gjøre tilsvarende her på berget heller. Østlandskonsulentenes vei/bane-rapport angående strekningen Bergen-Voss bør havne på historiens skraphaug jo før jo heller.

Det er nesten som en får lyst til å si, at det hadde vært bedre om de hadde holdt kjeft og la folk tro at de er idioter, enn at de åpnet munnen og fjernet enhver tvil. Men slikt skal en selvsagt ikke si – ei heller skrive…. 😆 

 

La andre få vite om dette innlegget..