Veien, sannheten og livet

Refleksjoner om tro og tvil. Www. Johnsteffensen. No

Jesus sier: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»

´Thomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?´ Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Johannes 14, 1-6

Flere ord til ettertanke

La andre få vite om dette innlegget..