Det var tider det…

Illustrasjon fra et festtelegram

Husker du disse?

Det var stas med Festtelegram. Det fikk i hvert fall ekstra oppmerksomhet, men gikk fort i glemmeboken…

Festtelegram. Etter nesten 50 år kom jeg over noen festtelegram jeg fikk til konfirmasjonen. Johnsteffensen. No
Festtelegram. Etter nesten 50 år kom jeg over noen festtelegram jeg fikk til konfirmasjonen. Johnsteffensen. No

49 år gamle Festtelegram vekker gode minner

Det er nok mange godt voksne som kjenner igjen illustrasjonene i dette innlegget. Det er Festtelegrammer, en måte å meddele seg på som var ganske vanlig i det forrige århundre. Telegrammene som vises her, fikk jeg til min konfirmasjon for 49 år siden. Festtelegrammer var en naturlig del av feiringen av åremålsdager, runde bursdager, jubileer, konfirmasjoner, bryllup etc. Festtelegrammene kom som regel med bud, og telegrammene fikk ofte spesiell oppmerksomhet da de gjerne ble lest høyt under festen etterfulgt av applaus. De som hadde gitt jubilanten gaver med tilhørende håndskrevne kort, fikk ikke tilsvarende oppmerksomhet.

Et oppkomme av selskapsleker

Denne måten å kommunisere på, startet på midten av 1800-tallet. Viktige meddelelser ble da formidlet med elektrisk telegrafi. Senere ble denne teknikken gradvis erstattet av teleks frem til 1970-årene. Så overtok telefaks, mens det i dag utveksles elektroniske meldinger bl.a. via e-post og SMS.

Telegram fra 1968 nesten 50 år siden. Www. Johnsteffensen. No
Enda et festtelegram til konfirmanten, 11. Mai 1968. Www. Johnsteffensen. No

Telegram ble vanligvis bestilt over telefon eller ved oppmøte på en telegrafstasjon. Der betalte man en avgift som varierte med antall ord pluss avstanden til mottakeren. Det var ikke spesielt billig å sende telegram, derfor fattet en seg gjerne i korthet, enkelte ord ble utelatt for at telegrammet ikke skulle bli unødvendig dyrt. Beskjeden ble deretter sendt til en mottakerstasjon i nærheten av jubilanten. Der ble telegrammet skrevet ut og så levert til adressaten via post, telefon eller bud. Metoden var betydelig raskere enn gammeldagse brevpostsendinger (det som i dag kalles «snailmail»…)

Det var Samuel Morse som i 1840-årene utviklet den elektriske telegrafien. I 1855 åpnet Det Norske Telegrafvæsen den første sivile telegraflinjen i Norge. Det første telegrammet mellom Europa og USA ble formidlet i 1858.

Trådløs radiotelegrafi ble tatt i bruk i Norge fra 1906. Året etter ble ordningen med «Festtelegram» etablert. Disse hadde, som illustrasjonene viser, bilder og fargetrykk. Festtelegram ble sendt like til slutten av 1900-tallet. 

Se også Festsanger

 

La andre få vite om dette innlegget..