Slik blir Norge med borgerlig regjering (2)

De borgerlige partiene skal forhandle seg frem til et minste felles multiplum. Www. Johnsteffensen. No

Stortingsvalget 2013 – Borgerlige valgløfter

Borgerlige valgløfter (Del 2)

Konsekvenser av de fire partienes valgløfter:

Høyre åpner for muligheter for alle. Så får vi se om frp, krf og v ser seg tjent med dette - om de føler at de får nok "muligheter"...H, Frp, Krf og V gikk til valg som et borgerlig alternativ. Fire til dels ulike partier skal forsøke å forme en felles politikk. Noen saker blir lettere å enes om enn andre. Det er til dels stor forskjell mellom partiene, noe som vil vise seg etter hvert. Dermed må partiene finne et slags minste felles multiplum og forsøke å gjennomføre de sakene de blir enige om, selv om eget parti egentlig ikke synes om vedtaket. Det blir «give and take»; ikke noe parti får viljen sin i alle saker, men i noen… Og dette er trolig bedre enn ikke å få viljen sin i noe som helst…

Dette er del 2 om slik Norge vil bli med borgerlig regjering. Les den første artikkelen her.

Valgløfte kompromiss E: Skatt

♦ Toppskatten blir endret. Innslagspunktet reduseres slik at det blir færre som betaler toppskatt.

♦ Formueskatten kuttes betydelig.

♦ Arveavgiften fjernes helt (seinest i 2015)

♦ Folk med lav inntekt får skattereduksjon ved at bunnfradraget for arbeidsinntekter økes. 

Valgløfte kompromiss F: Bolig

♦ Når du skal kjøpe din første bolig, vil du trolig slippe å spare like lenge som nå. Dette fordi kravet til egenkapital vil bli senket til 10%.

♦ BSU vil trolig endres til 25 000 per år (Grense: 300 000 kr)

♦ Boligsparing for ungdom får trolig et skattefradrag på 28%, mot dagens 20%.

♦ Energisparende tiltak i boligen, herunder også varmepumper og energieffektive vinduer, vil kunne gi fradrag på skatten.

Valgløfte kompromiss G: Barn og familie

♦ De borgerlige partiene vil heve maksprisen i barnehagen. Det kan også bli innført gradert betaling avhengig av hvor mye en tjener.

♦ Foreldrepermisjonen blir nedjustert med to uker. Trolig beholdes fedrekvoten, men heretter blir den 10 eller 12 uker, ikke 14 som i dag.

Valgløfte kompromiss H: Forvaltning

♦ Det ligger an til at diverse småkommuner (nabokommuner) slås sammen. Sammenslåingen vil ta tid, men får Høyre det som de vil, kan det på sikt ende opp med 100 kommuner totalt.  

♦ Det skal gå raskere å behandle byggesaker og reguleringssaker, og det blir trolig også enklere å få realisert tiltak i strandsonen.

[button link=»https://johnsteffensen.no/2013/09/slik-blir-norge-med-borgerlig-regjering-1/» color=»deepblue»] Valgløfter A, B, C og D[/button]

 

 

Flere «borgerlige valgløfter» kan du lese her.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..