Human-Etisk Forbund blir utfordret på livssynsnøytraliteten

"norsk human-etisk forbund har truleg hatt ei påverknadskraft som går langt ut over det medlemstalet skulle

«Norsk Human-Etisk Forbund har truleg hatt ei påverknadskraft som går langt ut over det medlemstalet skulle tilseia»

"norsk human-etisk forbund har truleg hatt ei påverknadskraft som går langt ut over det medlemstalet skulleAsbjørn Kristoffersen er kommentator i Bergens Tidende. I et avisinnlegg slår han fast at Human-Etisk Forbund, ved styreleder Åse Kleveland, ikke ønsker plassen ved Oslo Domkirke som minnested for ofrene etter 22. juli-hendelsene. Dette fordi plassen ligger for nær selve Domkirken! Kristoffersen synes at forbundet med dette har gått for langt i den kirkelige berøringsangsten. Mange høringsinstanser har vært positive til minnestedet på plassen der over en million nordmenn valfartet for å legge ned blomster o.a. foran kirken etter 22. juli-masakren. Endatil imam Senaid Koblicia ser ingen problemer med nærheten til kirken. Åse Kleveland derimot ønsker seg en mer «livssynsnøyral plassering».

Asbjørn Kristoffersen er meget krass i sin omtale av Åse Kleveland og Human-Etisk Forbund som i følge ham er verdens største i sitt slag målt etter et lands folketall. De 78 000 medlemmene får hver ca 800 kroner året i statlig støtte, dvs. over 60 000 000 kroner! Asbjørn Kristoffersen skriver bl.a..: «I følge internasjonale opinionsgranskingar, er Noreg eit av verdas mest sekulariserte land, og Norsk Human-Etisk Forbund har truleg hatt ei påverknadskraft som går langt ut over det medlemstalet skulle tilseia, både i den offentlege opinionen og i politikk og offentleg forvaltning.» Som et apropos viser Kristoffersen til bladet «Humanist» som forteller at bare to prosent av deres medlemmer er aktive, dvs. 1500 – 1600 personer. Sett ut i fra dette beskjedne tallet synes Asbjørn Kristoffersen at Norsk Human-Etisk Forbund har uforholdsmessig stor innflytelse i det norske samfunnet. 

Han fortsetter: «I eit pluralistisk samfunn kan ikkje humaetikarane nøya seg med kristendomskritikk, om dei vil bli tekne alvorleg. Islam og hinduisme er minst like mykje mat for mons som kristendom i gammalnorske variantar…..» «Mange humanetikarar, som har hatt små problem med krenking av kristne, vil få vanskar med å omtala muslimar på same vis.»

Han avslutter BT-kommentaren med følgende kraftsalve: «Dagens humanistiske presteskap prøver ikkje lenger å gøyma skjeletta i skåpet. Men det hadde vore mest realt om dei ivrigaste misjonærane hadde erklært seg som ei ateistisk forsamling. Ateistisk konfirmasjon – dét hadde det vore sus over!»

Som et apropos til Kristoffersens innlegg anbefaler jeg at du leser artikkelen «Solidaritet lettere sagt enn gjort» (klikk på overskriften). Denne viser at toleranse og respekt aldri er noen enkel sak. Heller ikke for barna til en del humanetikere…

La andre få vite om dette innlegget..