Frans, han som hadde alle mennesker som sine søsken…

Eremo delle carceri eremittklosteret. Her hadde frans og hans ordenbrødre eremitthuler hvor de trakk seg tilbake for å be. Klosteret er bygget over disse hulene...

Assisi i Italia – og byens mest berømte borger: Frans 

Pave-frans-1...Italiakjenner Britt Hilt Caspersen har guidet mange grupper til byen Assisi i Italia. Hun har gått i fotsporene hans i fylket Umbria (hvor Assisi befinner seg) og har gjennom det fått jeg veldig godhet for verdens mest berømte Frans. Alt i Assisi dreier seg om den berømte munken; San Damiano klosteret, eremitthulen, stallen der han ble født, osv. I denne artikkelen forteller hun mer om Assisi og byens mest berømte borger…

Forbildet for den nye paven; Papa Francesco 1 (Pave Frans 1)

Den nye pavens opprinnelige navn er Jorge Mario Bergolgio, han ble født i Buenos Aires, Argentina 17. desember 1936. Han har aner fra Nord-Italia (Piemonte) og er pave nr. 266 i rekken av paver som har vært, der Peter regnes som den første paven. Pave Frans 1 ble utnevnt til kardinal i 2001 og valgt til pave 13. mars 2013. Kl. 19.06 ble den hvite røyken sendt ut fra det sixtinske kapell.

Den nye paven har hatt stor kjærlighet til tango, og han skal også være veldig interessert i fotball.I sin ungdom måtte han fjerne den ene lungen etter en alvorlig infeksjon. Han skal også ha en fin humor.

Frans-av-assisi...Navnet Francesco har han tatt fra Francesco d’Assisi (Frans fra Assisi) – de fattiges helgen. Jeg vil fortelle litt om Francesco som jeg kommer til å kalle Frans her.

Frans av Assisi

Frans er rikmannssønnen som sa fra seg alt gods og gull, sønn av en av de rikeste mennene i Assisi – den store handelsmannen i stoffer – Pietro di Bernadone. Frans ble født i 1182.

Farens ønske var at sønnen skulle følge i hans fotspor og bli kjøpmann. Da Frans vokste opp, sto han bak disken for å lære yrket, men når kvelden kom, var han den muntreste blant de muntre, gikk i nye og vakre klær og spanderte gjerne på vennene sine. I 1203 ble Frans og flere av vennene hans med i krigen mellom rivaliserende byer i nærheten, og de ble tatt til fange. Han ble i denne tiden syk flere ganger, og det var etter et alvorlig sykdomstilfelle – da kreftene begynte å vende tilbake – han oppdaget at han hadde mistet smaken for sin gamle ”livsstil”. Vendepunktet i hans liv var nær. 

San-damiano-klosteret. Det-var-dette-klosteret-frans-passerte-da-han-hadde-bestemt-seg-for-å-gi-avkall-på-alt-gods-og-gull...En dag i 1206 hadde han vært i nabobyen Foligno for å selge vakre stoffer, og denne dagen solgte han alt – til og med hesten og vognen – han hadde avsluttet den siste handelen i sitt liv.  Da han vandret til fots hjemover i det frodige landskapet, ble han besatt av en dyp uvilje mot alle former for  pengejakt. Han innså at eiendomstrangen er roten til verdens ondskap. Fordypet i slike tanker stanset han ved San Damianos kapell (like ved Assisi) som var i ferd med å smuldre bort. Mens Frans var der i sine egne tanker, syntes han plutselig at han hørte Guds stemme si:

”BYGG OPP MIN KIRKE, DEN ER NÆR PÅ Å FALLE SAMMEN”

Byen-assisi. -i-forgrunnen-ses-fransiskanermunkenes-kloster-og-basilica-di-san-francescoFrans tilbød da en prest som holdt til her, alle pengene han hadde tjent i Foligno, men presten tok ikke i mot tilbudet. 

Da Frans’ far fikk høre hvor sønnen var, dro han straks til kapellet og fortalte at pengene ikke var sønnens egne.

Etter dette leverte Frans alle pengene fra seg, han tok også av seg klærne som var kjøpt for farens penger. Fra nå av var verden hans hjem, og alle mennesker hans søsken. Han ville ikke lenger være bundet av jordisk gods. Han ville forsøke å gjøre seg fri og leve som Kristus hadde levd – han måtte være i Guds frie natur.

Han hjalp syke og spedalske, prekte Guds ord, ikke om død og fortapelse, men om Guds kjærlighet. Det var menneskets styrke som opptok ham, ikke svakhet – livets skjønnhet, ikke skyggesidene. 

Etter hvert var det flere som fulgte ham, og de kalte seg for fransiskanere. Brødrene dro rundt i små grupper og forkynte det glade budskap

Frans ble kalt IL POVERELLO (den lille fattige mannen), han døde i 1226.

 

Frans av Assisis bønn:

Herre!

Gjør meg til et redskap for din fred

La meg bringe kjærlighet der hatet råder,

La meg bringe forlatelse der urett er begått,

La meg skape enighet der uenighet råder,

La meg bringe tro der tvilen råder,

La meg bringe sannhet der villfarelsen råder,

La meg bringe lys der mørket ruger,

La meg bringe gleder der sorg og tyngde råder!

 

Å Mester!

La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste,

Ikke så meget å bli forstått som å forstå,

Ikke så meget å bli elsket som å elske.

 

Ti der er gjennom å gi at man får.

Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv,

Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!

 

DET ER VED Å DØ AT MAN OPPSTÅR TIL EVIG LIV!

 Eremo-delle-carceri-(eremittklosteret). -her-hadde-frans-og-hans-ordenbrødre-eremitthuler-hvor-de-trakk-seg-tilbake-for-å-be. -klosteret-er-bygget-over-disse-hulene...

Frans er begravet i Assisi, hvor der er bygget tre etasjer over hans grav. Nederst krypten (Frans’ grav), dernest Chiesa inferiore (den underste kirken) og Chiesa superiore (den øverste kirken). Her kan man lese hele Frans av Assisi’s liv i store fresker som den store kunstneren Giotto har utført.

Selve byen Assisi er en utrolig sjarmerende by med ca 25 000 innbyggere. Foruten det som kan relateres til Frans av Assisi, kan man også se Basilica di Santa Chiara (St. Klara) fra 1257. Denne kirken er bygget over gravstedet til St. Chiara, hun som grunnla nonneordenen Klarisserinnene. På toppen av Monte Subasio (fjellet Subasio) ligger festningen La Rocca Maggiore, som skriver seg fra 1100 og 1200-tallet. I Assisi (på Piazza Comune) kan man se fasaden til et romersk Minerva-tempel som er meget godt bevart.

Artikkelen om Frans av Assisi er skrevet av Britt Hilt Caspersen for johnsteffensen.no

 

 

La andre få vite om dette innlegget..