Det pinlige og urettferdige trygdeoppgjøret

Trygdeoppgjøret 2015 har gitt pensjonistene mindre å rutte med og blitt en pinlig sak for den blå-blå regjeringen.

Det urettferdige trygdeoppgjøret

En trenger ikke være matematiker for å skjønne at pensjonsforliket kunne gi uheldige utslag. Nå later politikerne som om de ikke visste hva de vedtok…

Trygdeoppgjøret 2015 har gitt pensjonistene mindre å rutte med og blitt en pinlig sak for den blå-blå regjeringen.1,3 millioner trygdemottakere får mindre å rutte med. 700 000 alderspensjonister vil til og med få mindre enn forventet prisstigning.

Årets pensjonistoppgjør har resultert i at de aller fleste alderspensjonister i 2015 vil få mindre å rutte med enn før. Der landets rikeste (dvs. 5% av befolkningen) fikk hele 4 milliarder i skattelette av den blå-blå regjeringen, har 95% av befolkningen fått en tilsvarende sum på deling. Men noen er verre stilt enn andre; alderspensjonistene blir gjennom årets trygdeoppgjør straffet ved at de får en nedgang i kjøpekraften. Landets arbeidstakere får liten eller minimal lønnsvekst i år, mens alderspensjonistene takket være pensjonsforliket fra 2005, får redusert sin kjøpekraft i 2015. Unntaket er minstepensjonistene.

De fleste partier på Stortinget, unntatt Frp og SV, ble våren 2005 enige om et pensjonsforlik. Dette førte til flere lovendringer, og de nåværende reglene ble satt ut i livet i 2011 som følge av forliket. Reglene sier at pensjonene skal reguleres med utgangspunkt i forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 prosent. Det skal videre justeres for avvik mellom forventet og faktisk lønnsutvikling de to foregående årene.

I dag toer politikerne sine hender og hevder at det aldri var hensikten med pensjonsreformen at pensjonistene skulle oppleve reell inntektsnedgang. Problemet er bare at om ikke reglene endres, så vil alderspensjonistene ved moderate lønnsoppgjør alltid komme skjevt ut, og urettferdigheten vil øke ytterligere. Sakte, men sikkert, vil alderspensjonistenes kjøpekraft forvitre. Sett over flere år vil pensjonistene derfor sakke kraftig akterut lønnsmessig. 0,75% høres gjerne beskjedent ut, men hvis reduksjonen blir den samme ved flere trygdeoppgjør, vil fradragsregimet på sikt komme til å bety mye. Det blir som en rullende snøball…

Den sittende regjering har lenge visst hvordan pensjonsreformen kom til å slå ut, likevel har ingen av partiene villet endre på dette. Det er ingen tvil om at trygdeoppgjøret 2015 oppleves som urettferdig av mange. Politikerne skulle stramme inn, men det er ikke akseptabelt at det bare er alderspensjonistene en slik innstramning går ut over i og med at disse nå får nedsatt kjøpekraft der andre står på stedet hvil lønnsmessig. Dette er pinlig for Erna Solberg og de andre i den blå-blå regjeringen, ikke minst tatt i betraktning at en visste hvor dumt dette kom til å bli. At regjeringen likevel valgte å ikke gjøre noe med det, er en skam!

La andre få vite om dette innlegget..