Julequiz – tradisjon for mange

Julequiz

Ordet quiz kommer av det engelske verbet to quiz som betyr å undersøke eller granske nøye (f.eks. med lupe). Quiz kan også relateres til question (spørsmål) eller inquisitive (spørrelysten/vitebegjærlig). 

10. desember

Det er mange som har tradisjon for å samles i julen, romjulen eller nyttårsaften for å ha quiz med familie og venner. Ellers fins det utesteder, puber, foreninger etc. som arrangerer quiz-kvelder med fine premier.

Det fins mange former for quiz. I et familiebesøk kan f. eks. «Leksikon-leken»  bli en slager. Julen er høysesong for spørrebøker, en tradisjon mange synes om. Å ha en spørrebok for hånden har bestandig skapt entusiasme hos flertallet av gjestene. I dag kan man finne mange oppgaver og spørsmål på nettet, også her.

Nedenfor er noen av de svært mange quizene som fins på johnsteffensen.no. Klikk på hvert bilde, ta den interaktive quizen alene eller sammen med andre, og vend deretter tilbake til denne siden (bruk piltasten) for å klikke på neste quiz-ikon (nedenfor).

Anbefales: «Oppdraget» en populær, gammel selskapslek for julebesøket

Les om tradisjonen med julekort. (Se 11. desember)

KLIKK PÅ BILDET FOR QUIZ

SVÆRT MANGE LETTE FOR HELE FAMILIEN.
KLIKK PÅ BILDET FOR QUIZ
KLIKK PÅ BILDET FOR QUIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..