I tillegg til å gi betydelig skattelettelse til et fåtall rike, gjorde regjeringen også et annet grep…

Apropos stortingsvalget 2017. John kommenterer. Www. Johnsteffensen. No

Langt mellom liv og lære i politikken

Det er ikke mer enn åtte måneder siden at regjeringen tok fra de svakeste og ga til de aller rikeste…

I desember ble svake pasientgrupper ofret for at regjeringen skulle komme i havn med statsbudsjettet, slik at de med de største formuene skulle få større skattelette.

Store pasientgrupper mister gratis fysioterapi etter den blå-blå regjeringens budsjettforlik i desember 2016.
Faksimile fra et tidligere innlegg på johnsteffensen. No. Jeg mener at politikerne burde ha funnet andre salderingsposter enn disse svake gruppene. Ett er i hvert fall sikkert, det er ikke disse pasientgruppene som det er flest av i demonstrasjonstog o. L. Kanskje derfor er det lettere å ta i fra dem?

Når det nå stunder til valg, kan det være greit å ta et lite tilbakeblikk på hvilke «stunt» politikerne har gjort i denne stortingsperioden. Saken som omtales her, er IKKE glemt fordi det føles urettferdig at mange svake grupper skal måtte finansiere de alle rikeste skattelettelser. For uansett hvordan en snur og vender på det, er det noen som må lide for at andre skal få det bedre. Jeg tillater meg derfor å trekke frem dette meningsløse eksempelet som regjeringen klubbet igjennom for åtte måneder siden…

Vedtaket kom som et resultat av budsjettforliket i desember 2016, et forlik som ble til i tolvte time, nesten på overtid. Salderingen gikk dermed ut over mange pasientgrupper som fra 2017 ikke lenger får gratis fysioterapi på samme måte som før (se listen på det gule oppslaget.)

Under bildet av statsminister Erna Solberg står ett av Høyres såkalte helse-slagord; «Sosiale forskjeller skal ikke avgjøre hvilket tilbud du får om du blir syk». Men det fins flere fynd-ord enn dette, også fra partiet Høyre. Se hva regjeringen og deres støttepartier sier om helsetjenester:

Høyre:  «Egenandeler for helse- og sosialhjelp skal være så lave at alle kan benytte seg av helsetjenester.»

Frp:  «Absolutt alle skal få trygg og rask helsehjelp uavhengig av deres lommebok.»

Venstre:  «Venstre vil prioritere dem som trenger det mest!»

Krf:  «Ulike hjelpetiltak må i større grad samarbeide om gode ordninger for den enkelte, det være seg om den enkelte er fysisk eller psykisk syk.»

Like før jul 2016 var det altså viktig for regjeringen å få til et budsjettforlik, og omtrent på overtid gjorde man så et vedtak som rammet flere svake grupper i samfunnet, mennesker som partiene hadde lovet at de skulle hegne om. Resultatet ble at mange pasientgrupper på den gule oversikten fikk økte utgifter til helsehjelp i 2017. 

Fra og med i år, 2017, er det slik at egenandelstak 1 (apotekregninger/bandasjister, lege, psykolog, sykehus/poliklinikk, røntgeninstitutt og pasientreiser) er kr 2 205,00. Egenandelstak 2 (som gjelder fysioterapeuter og noen få sykdommer relatert til munn og kjeve ved tannlege/tannpleier): kr 1 990,00. Fremdeles er det slik at når disse egenandelstakene oppnås, slipper en å betale mer innenfor ett og samme kalenderår. Problemet er at en del diagnoser og pasientgrupper inntil desember 2016 var unntatt fra dette systemet. Det er disse som fra og med januar 2017 får mindre å rutte med fordi den blå-blå regjeringen har fratatt dem retten til gratis fysioterapi.

La andre få vite om dette innlegget..