Bibelord. Vent på det som er lovet!

Illustrasjon. Geralt pixabay

Bibelord

Etter å ha lidd døden sto Jesus levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.  En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg.  For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.»

(Apostlenes gjerninger 1, 3-5)

Disiplene får en formaning om å vente selv om de helt sikkert var svært utålmodige, for ikke si sprekkeferdige, etter å fortelle alle og enhver at Jesus hadde beseiret døden. Jeg tror vi kan lære noe av dette, for av og til kan vi være så ivrig etter å fortelle noe, at vi durer i vei uten å vite helt hva vi driver med. Jesus ba disiplene om å vente til Den hellige ånd hadde kommet over dem, den guddommelige kraften som skulle gi deres ord, opplevelser og handlinger sprengkraft i møter med de hardeste hjerter. Den hellige ånd skulle få alle logiske argumenter til å forvitre. I så måte ville Den hellige ånd gjøre dem både veltalende og overbevisende – og lede dem i hvordan de skulle fortelle budskapet til tvilere og ikke-troende.    (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Illustrasjon: Gerd Altmann (Pixabay)

 

La andre få vite om dette innlegget..