Når damer gjør livet surt for mannssvin…

Crop mh900443306

Om hersketeknikker

Noen vil ha det til at hersketeknikker først og fremst er en «mannsgreie», noe som menn bedriver for å ydmyke eller latterliggjøre kvinnen – for å gjøre henne forlegen. Det kan nok være at en del menn er flinke i denne disiplinen, og at enkelte kvinner føler fornedrelsen sterkt på kroppen. Så er det kanskje også kvinner som har brakt hersketeknikker på banen, som om de skulle være så meget bedre…

En som behersket hersketeknikker til de grader…

Når det gjelder bruk av hersketeknikker, er de tre verste på min liste kvinner...Jeg tror at i den grad hersketeknikker anvendes bevisst, så er begge kjønn tilnærmet like gode. Når jeg ser tilbake på livet, fins det en person som til de grader utmerket seg i utøvelsen av hersketeknikk, og det var en kvinne! På dette området gikk hun alle menn en høy gang. Hun hørte neppe hjemme i Guiness rekordbok, men hun var i hvert fall en som behersket hersketeknikk til de grader. Og det var alltid menn det gikk ut over…

Ikke så ofte undertegnede, skjønt det forekom det også. Men hennes freske utsagn om at «fortell oss heller noe vi ikke vet», «slik har vi da alltid gjort det», eller «dette er ikke noe nytt», så tok hun fullstendig luven av enhver mannsperson som ønsket å komme henne i tale. Hun kunne også demonstrativt riste på hodet, komme med latterutbrudd, himle med øyene, sukke, klappe mannen overbærende og belærende på skulderen for å trøste – som om mannen ikke visste bedre… som om han var en stakkar. Ved en anledning møtte hun en mann som høylydt lot seg irritere over hennes utilslørte latterliggjøring, ved at hun stanset opp et øyeblikk og betraktet den sinte mannen, hvorpå hun utbrøt: «Skremmende…»  Deretter tok hun en ørliten pause og la til: «Den slags er patologisk!» 

Kvinnen som behersket hersketeknikker til de grader, var imidlertid uhyre raskt på pletten ved den minste antydning til å kritisere hennes væremåte eller handlinger.Samme kvinne var imidlertid uhyre raskt på pletten ved den minste antydning til å kritisere hennes egen væremåte eller handlinger. Da fikk mannen som våget seg frempå, sitt pass påskrevet til de grader. Ord som «kvinneundertrykking», «kvinnediskriminering», «mannssjåvinisme» og «hersketeknikker» kom raskt på hennes lepper. 

SV-politiker Kristin Halvorsen, som har vært en av dem som har stått på barrikadene mht. kvinnediskriminering, kvinneundertrykking, likestilling og menns bruk av hersketeknikker, innrømmer gjerne at hun selv har falt for samme grep når det gjelder å herse med det motsatte kjønn. TV har anskueliggjort hennes bruk av hersketeknikker. I så måte er fjernsyn, video, film, lydopptak o.l. ubarmhjertige sannhetsvitner.

Kvinners hersketeknikker 

Kanskje undrer du deg litt over den freske overskriften, om damer og mannssvin… Dessverre fins det enkelte som mener at menn utelukkende er ute etter å bruke kvinner som fotskamler for å fremheve egen fortreffelighet, eller ta æren for noe som kvinner i bunn og grunn står bak… Men saken er mer kompleks enn som så. For dette er ikke bare en «mannsgreie», kvinner kan det de også… Og spør du meg om ovennevnte kvinne er alene på verstinglisten, og at de øvrige kun er menn, kan jeg forsikre om at nevnte dame ikke er en eneste kvinne på pallen. Nr 2 og 3 av personer jeg har møtt, og som behersker hersketeknikker til fulle, er også kvinner. Sånn er det bare…

Men la meg være tydelig på en ting: Bruk av hersketeknikker er ikke greit i det hele tatt – uansett hvem som som faller for fristelsen til å benytte det. At det utelukkende er noe som hefter ved mannen, er jeg imidlertid ikke på noen måte enig i…

For ordens skyld: Beskrivelsen «Damer som gjør livet surt for mannssvin» er laget av en kvinne; Maya Troberg Djuve, journalist i Dagbladet. Hun kan tydeligvis også noe om menn og hersketeknikker, eller kanskje det var omvendt…?

 

La andre få vite om dette innlegget..