– Det kunne vi også gjort!

Noen valg er enklere enn vi aner...

Columbus’ genistrek

Christofer Columbus var ikke bare en uredd eventyrer. Han var også en klok mann…

Noen valg er enklere enn vi aner...Christofer Columbus som kom til Bahamas-øyene i 1492 og dermed fikk æren av å ha oppdaget Amerika, var ikke bare en uredd eventyrer og erfaren sjømann, han var også et klokt menneske. Det fortelles at under overfarten til Amerika, der de tre seilskutene i dagevis hadde hatt liten eller ingen vind, satt Columbus i byssen sammen med mannskapet. I hånden holdt han et hardkokt egg, og Columbus utfordret sjøfolkene om å få egget til å stå på bordplaten – uten at det trillet bortover. Den ene etter den andre forsøkte, men straks skuten gjorde en vridning eller en aldri så liten bevegelse, trillet egget av gårde.

Alle forsøkte seg, men ingen lyktes. Til sist var det bare Christofer Columbus som ikke hadde prøvd. Han gjorde det enkelt og greit, kakket egget forsiktig i den butte enden og plasserte det på bordplaten. Egget ble det stående uten at det trillet til noen av sidene.

Da gikk det et sukk gjennom forsamlingen, og en av mannskapet utbrøt lettere oppgitt: «Det kunne vi også gjort!»

Da rettet Columbus seg opp og så på ham: «Ja, det kunne dere, men det var jeg som gjorde det!»

Vi mennesker har lett for å kritisere andre. Men kanskje kunne vi kanalisere energien bedre, til noe som oppleves positivt og oppbyggende! I stedet for å irritere seg over alt som andre får til, kan vi heller bruke tid og krefter til å fokusere på det vi selv kan gjøre. 

Så kan du kanskje legge deg i kveld med et smil om munnen, vel vitende om at du i løpet av dagen fikk utrettet minst tre gode ting overfor dine medmennesker, hendelser som ga deg grunn til å være tilfreds med denne dagens gjøremål. Det er ikke de store tingene som skal til, det enkle er ofte det beste. Det er det at du bryr deg, som betyr noe… 

 

La andre få vite om dette innlegget..