Ja, demokrati er viktig, heldige meg! (5)

Ja fornøyd og glad 5 www. Johnsteffensen. No 768x393

Demokrati verdsetter jeg høyt.

I serien JA! trekker jeg frem ting som gir grunn til glede. Ofte er det ikke lett å se skogen for bare trær, for hvis vi tenker oss om, har vi svært mye å være takknemlig for. Det handler om evnen til å se livets lyse sider, og glede seg over at man er til, alt man får oppleve, alt man eier og har, friheten osv. Selvsagt er det forskjell på folk, noen har mer å glede seg over enn andre. Men jeg våger påstanden; alle har «noe» å glede seg over. Det dreier seg om hvor man har sitt fokus. 

5: Jeg gleder meg over at jeg kan stemme i frie valg. Jeg er takknemlig for at vi lever i et demokrati

Mange mennesker har ikke denne muligheten. De har kanskje hatt muligheten en gang, men forholdene endret seg fullstendig etter et statskupp der en diktator, eller en ikke folkevalgt regjering overtok makten. Eller de ble okkupert av en fremmed makt, eller det ble borgerkrig der alle samfunnsinstitusjoner opphørte å fungere. Noen mennesker vet ikke en gang hva frie valg og/eller stemmerett er for noe…

Men jeg kan stemme, det er min borgerlige plikt og demokratiske rett. Min stemme teller, selv om jeg ikke får det helt som jeg vil. Det er lett å skylde på politikerne, men egentlig får vi de politikerne vi fortjener. Mange har sterke meninger om ett og annet i samfunnet, selv er jeg ikke noe unntak, men det er bare de færreste som går aktivt inn i politikken for å påvirke. Det er lett å ha sterke meninger om hva andre burde og kunne ha gjort, men dersom det er viktig å få endret noe i samfunnet, står man fritt til å melde seg inn i et politisk parti og bidra med sitt. Takket være vårt demokrati, kan vi engasjere oss politisk uten å måtte frykte for våre liv.

Dette er femte innlegg i denne serien. Resten av JA! finner du her.

Refleksjon puzzle
Hver søndag; tanker ut fra ord i bibelen. Klikk på bildet.

La andre få vite om dette innlegget..