Det er mye som gjør meg fornøyd og glad. Dette for eksempel… (2)

Vi er heldige som får lov til å si og skrive det som vi mener, tror, tenker og føler. Det er lett å ta dette som en selvfølge, noe det dessverre ikke er. Www. Johnsteffensen. No

Det er så mye som gir grunn til glede. Dette for eksempel…

Jeg fokuserer i 2017 på ting som gir grunn til glede, hendelser som gjør livet godt å leve. Sitatet på vignetten ovenfor er en oppsummering av Voltaire sitt syn på ytringsfriheten: «Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem», dette i følge forfatteren Evelyn Beatrice Hall som oppsummerte historikeren, filosofen, forfatteren Voltaire (1694-1778) sitt syn på ytringsfrihet. Voltaire var blant annet også en varm forkjemper for menneskerettigheter og religionsfrihet. 

2: Jeg er takknemlig og glad for at jeg kan si, mene, tro og tenke det jeg vil – uten å frykte for mitt liv

Det er lett å ta ytringsfriheten for gitt, men det er dessverre ingen selvsagt ting, selv ikke i år 2017. Det fins millioner av mennesker som ikke kan si eller gjøre som de vil, og som lever i konstant frykt for at noen skal angi dem overfor myndighetene eller landets hemmelige politi. Jeg er selv en blogger, og i så måte er jeg ikke alene. Svært mange gjør som meg i dette landet og i verden for øvrig. I Norge er det å blogge helt OK, mens bloggere og mennesker med sine meningers mot andre steder lever i stadig frykt for å bli avslørt, arrestert, straffet og kanskje også drept for sitt syn.

Les også 1. del: Fornøyd og glad

Selv om jeg kan skrive hva jeg vil, og i andre settinger muntlig gi uttrykk for hva jeg mener, tror og tenker, er det lett å glemme at denne friheten ikke er noen selvfølge. Det fins nok av dem som forsøker å kneble sitt folk ved å sensurere den frie tanke, og pådytte mennesker en felles lære, et felles tankegods. Styresett der alle som tenker annerledes, knebles eller på annen måte bringes til taushet.

Derfor uttrykker jeg min takknemlighet overfor ytringsfriheten. Den gleder jeg meg over i dag!

Serien fortsetter i 2017

La andre få vite om dette innlegget..