Er det farlig å trene?

Trening med vett og forstand

Trening med vett og forstandRisikovurdering

Absolutt alle som trener, må varme opp før treningsøkten. Friske mennesker behøver ikke like lang oppvarming som f.eks. hjertesyke. Personer med hjertelidelser trenger 15 – 20 min. oppvarming avhengig av temperaturforholdene. Med tanke på hvor farlig trening eventuelt er, så er risikoen for å dø i trafikken er betydelig større enn å dø under trening. (I trafikken dør det ca 1 person per 18 500 timer kjøring, mens personer med en eller annen hjerteproblematikk til sammenligning har en dødelighet opp mot 1 per 1 500 000 timers trening.) Det er mye større risiko ved ikke å trene i det hele tatt!

Trening er relativt trygt. Det er likevel vesentlig at kroppen får hente seg inn etter treningsøktene. Derfor bør «hvermannsen» ikke trene hver eneste dag. To til tre ganger i uken er mer enn nok. Forsøk viser at dersom det blir for lite hvile mellom treningsøktene, klarer ikke kroppen å yte like mye ved de påfølgende treningene. På den annen side er for mye hvile heller ikke bra. Går det for mange dager mellom øktene, vil treningseffekten være minimal, en vil aldri kunne bli sterkere ved mange dagers opphold mellom øktene..

Dersom en overdriver treningen ved for mange og for lange økter, kan belastningsskader lett bli resultatet. Som f.eks. senebetennelse. Dersom målet ved treningen er å bli i bedre fysisk form, må en trene oftere enn om målsettingen bare er å vedlikeholde den formen en allerede har. Da trenger en ikke trene like hyppig. Og som jeg har skrevet før; en skal ikke trene når en har feber!

Hvor fort forsvinner effekten av treningen?

Hvis du ikke trener på en hel uke, oppstår det fysiologiske endringer i muskulatur, hjerte og blodvolum, noe som resulterer i reduksjon av utholdenheten.

Om du dropper treningen i to uker, vil musklene bli kortere og bevegeligheten redusert.

Ingen trening på fire uker gir redusert styrke.

Trening bør være lystbetont, ellers er det lett for at treningsøktene kommer til å opphøre. Derfor bør du prøve ut aktiviteter som du tror du vil like. Om du klarer å variere treningen, er dette et pluss. For noen kan det være greit å gjøre avtaler med andre med tanke på treningsøktene. Det blir vanskeligere å skulke treninger når flere er involvert, der noen forventer at du dukker opp og tar del i den fysiiske aktiviteten. Ikke lag en alt for optimistisk treningsplan. For mange blir det å trene en livsstilsendring. Ikke noen kur. Trening er arbeid!

 

La andre få vite om dette innlegget..