FAST – når hvert minutt teller

Når en person rammes av hjerneslag, er hvert minutt viktig...

Kan det være hjerneslag…?

Test pasienten med FAST umiddelbart.

Hvert minutt er viktig!

Når en person rammes av hjerneslag, er hvert minutt viktig...Hjerneslag er en av de hyppigste årsakene til alvorlig funksjonshemning. Om en kommer raskt til sykehus, kan hjerneskaden reduseres, komplikasjoner forhindres og funksjonsnivået etter hjerneslag bedres. 

Metoden FAST anbefales sterkt, testen som kan redde liv og begrense skadene etter et hjerneslag. Har du mistanke om at noen er blitt rammet av hjerneslag, prøv FAST.

Ved en eller flere av følgende symptomer skal du straks ringe 113.

Dette er FAST:

Fjes – be vedkommende om å smile. (Sjekk om smilet er skeivt – eller intet smil.)

Arm – be pasienten løfte begge armer.

Snakke – la ham/henne si en enkel setning.

Tid – Noter deg hvilket klokkeslett symptomene startet, dette er viktig for den videre behandlingen.

Husk at hvert minutt teller ved hjerneslag – hjernecellene dør fort.

 

La andre få vite om dette innlegget..