Om å erkjenne fakta og ikke fornekte dem

Foto denys nevozhai unsplash

«Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» (Romerne 7,18-19)

Det er Paulus som skriver dette, han minner oss om noe viktig: Skal vi være ekte – eller hel ved, må vi erkjenne fakta og ikke fornekte dem. Vi kan ha mange gode hensikter og mange fine tanker. Vi sier gjerne at Gud er størst, men må innrømme at mye annet kommer før ham. Vi hevder at penger ikke er alt, men like fullt fråtser vi og bruker penger på ting vi ikke trenger. Også Paulus erkjente at det kunne være vanskelig å skille sine handlinger fra egne verdier. I så måte var han ikke alene. For ingen er perfekt, men det går heldigvis an å strebe etter sanne og ekte verdier, for viljen har vi…

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Illustrasjon øverst: Denys Nevozhai / Unsplash

Lytt til denne mektige fremførelsen av «Oh, Happy Day»:

La andre få vite om dette innlegget..