Trygdeoppgjørene ikke i samsvar med Stortingets intensjon

Pensjonen. I perioden 2014 www. Johnsteffensen. No

Apropos trygdeoppgjøret. Stortingets intensjon... Foto belinda fewings unsplash. Www. Johnsteffensen. No

 

11. juni 2019 sa Unios sjefsøkonom Erik Orskaug følgende til frifagbevegelse.no: «I regjeringen Solbergs tid har regjeringen spart 7,5 milliarder kroner på at underreguleringen skjer med ‘fratrekk av 0,75 prosentpoeng’ framfor det som var Stortingets intensjon; gjennomsnittet av lønns- og prisveksten»

Tanken var at pensjonistene skulle ha halvparten av den reallønnsveksten som lønnstakerne har. Det ble bare med tanken…

Da pensjonsreformen ble vedtatt i 2011 var det Stortingets intensjon at pensjonene skulle reguleres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten. Tanken var at pensjonistene skulle ha halvparten av den reallønnsveksten som lønnstakerne har.  Sjefsøkonom Orskaug forklarer: «For at dette skal skje, må reallønnsveksten være 1,5 prosent. Det har den ikke vært de siste seks årene (per 2019). De siste fire årene har reallønnsveksten vært så lav at alderspensjonene reelt sett har gått ned når vi tar hensyn til prisstigningen. Hadde vi regulert alderspensjonene med gjennomsnittet av både lønns- og prisvekst, slik Stortinget mente, ville pensjonen hatt en langt bedre utvikling de siste årene.

Tall fra Pensjonistforbundet viser at i perioden 1/1-2014 til og med 31/12-2019 har alderspensjonen i snitt blitt redusert med hele 31 500 kroner fordi pensjonen ikke har holdt tritt med prisene.

For ordens skyld; Erna Solbergs regjering tiltrådte 16. oktober 2013. Dermed har den betydelige nedgangen i alderspensjonene foregått på hennes «vakt». Nå er det nok! Pensjonistene fortjener bedre! 

Les også: Lønnsoppgjøret 2020 i Frontfaget er dårlig nytt for pensjonistene

La andre få vite om dette innlegget..