Problematisk vennskap

Nar vennskap blir problematisk. Foto vic r pixabay

Det problematiske vennskapet.

De fleste barn trenger én venn – ikke nødvendigvis mange

Foto øverst: Vic B – Pixabay

Barn som er mye alene, kan forledes til å tro at dette er en unormal tilstand. Men det at barn ikke har venner, er mye mer utbredt enn de fleste tror. Det er viktig at de voksne tar inn over seg dette, og at de snakker med barna sine om at de ikke er alene om å ha det slik. Hvis et barn får snakke med andre om det å være venneløs, kan det være at det oppdager andre barn som også sliter med det samme. I så fall kan det bli lettere å få gjort noe med det…

Barn som er flinke til å oppfatte hva andre tenker og føler, får lett venner.
Barn som viser empati, dvs. Lett oppfatter hvordan andre har det, tenker og føler, har selv lettere for å få venner.

Barn som viser empati, dvs. lett oppfatter hvordan andre har det, tenker og føler, har selv lettere for å få venner. Fordi de som har venner, gjennom vennskapet blir flinkere til å vise empati, så kan et venneløst barn havne i en vond sirkel: De har ingen venner – og dersom det forblir slik, kan de etter hvert bli mindre og mindre tolerante, mer og mer seg selv nok. På den annen side kan de som har mange venner, få bedre og bedre sosiale ferdigheter. Noen barn som er venneløse tidlig i livet, kan få problemer med venne-relasjoner i barne- og ungdomsalderen.

Fordi noen barn føler at det er de selv det er noe galt med, våger de heller ikke å si noe om dette til foreldrene. På den annen side er det enkelte foreldre som ikke takler denne tilstanden særlig bra. De føler seg truet, de opplever at de ikke har lyktes med barneoppdragelsen, fordi de har et venneløst barn – der andre i foreldrenes omgangskrets har barn med mange venner. Dermed kan barnets relasjonsproblemer også bli et familieanliggende. Skal foreldrene kunne gjøre noe fornuftig i en slik situasjon, må de prøve å få gjort noe med det, ved å legge til rette for at barnet kan knytte vennskap, samt at de veileder sitt barn.

Les også «Mobbing blir vi aldri kvitt»

Gutter som sliter i vennerelasjoner, blir ofte aggressive og vanskelige å ha med å gjøre. Jenter blir gjerne mer innesluttede og deprimerte. Felles for begge kjønn er vondt i magen, dårlige skoleprestasjoner og ulyst til å gå på skolen. Men dette kan også være symptomer på flere andre forhold… 

Aktuell lenke: «Kan vi hjelpe barna å få venner?»

La andre få vite om dette innlegget..