Hvor godt husker du 2020?

Johns 2020 quiz foto maky orel pixabay

For tiden har jeg litt tekniske utfordringer med en quiz plugin.  «Lett Quiz» er derfor satt på vent til ny løsning foreligger. De 14 spørsmålene nedenfor (om året 2020) kan du eller dere prøve dere på i dag: 

1:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
1. januar 2020 blir antall fylker i Norge redusert fra 18 til ....?
Click to Flip
11

2:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Hvilke fylker ble slått sammen til Vestland?
Click to Flip
Hordaland + Sogn og Fjordane

3:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
7. januar 2020 ble et nytt norsk oljefelt åpnet av statsminister Erna Solberg. Hvilket felt?
Click to Flip
Johan Sverdrup-feltet

4:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Mikhail Misjustin fikk ny jobb 15. januar 2020. Hvilken jobb?
Click to Flip
Statsminister i Russland

5:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
24. januar inntraff en viktig hendelse i norsk politikk. Hva skjedde?
Click to Flip
Fremskrittspartiet gikk ut av Erna Solbergs regjering

6:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
12. mars 2020 hendte noe svært uvanlig i Norge. Hva?
Click to Flip
For å hindre spredning av covid-19 ble mye av Norge stengt ned

7:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
I april 2020 ble Norges største veiprosjekt offisielt åpnet. Hvilket prosjekt?
Click to Flip
Ryfast (Fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren)

Prøv også denne om året 2020:

1:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
8. mai 2020 kuttet Norges Bank styringsrenten til...?
Click to Flip
Null

2:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Eirik Kristoffersen fikk en særdeles viktig oppgave for Norge 12. mai 2020. Hvilken oppgave?
Click to Flip
Han ble utnevnt til ny forsvarssjef

3:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
I 2020 ble den store finalen i Eurovision Song Contest avlyst pga. covid-19. Hvor skulle finalen ha vært arrangert?
Click to Flip
Rotterdam, Nederland

4:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
25. mai 2020 ble en afroamerikaner i USA brutalt arrestert. Hans død førte til mange voldsomme opptøyer. Hva het mannen som ble drept?
Click to Flip
George Floyd

5:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Fem land ble 17. juni 2020 valgt inn som medlemmer av FNs sikkerhetsråd. Disse var India, Kenya, Mexico, Irland og...?
Click to Flip
Norge

6:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Sommer-OL 2020 måtte utsettes til 2021. Hvor skulle lekene være?
Click to Flip
Tokyo

7:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Hvor ble koronaviruset Covid-19 først identifisert?
Click to Flip
I Wuhan, Kina

Foto: Maky Orel (Pixabay)

La andre få vite om dette innlegget..