Quiz om Nelson Mandela

Quiz om Nelson Mandela, Hva vet du om ham?

Quiz

Nelson Mandela. Hva vet du om ham?

Test dine kunnskaper i denne interaktive quiz

Quiz om Nelson Mandela: Både i Sør-Afrika og internasjonalt ble Nelson Mandela et tydelig og samlende symbol på frihet og likeverd mens apartheidregimets støttespillere fremstilte ham som kommunist, terrorist og forræder. Svært mange lot seg imponere og inspirere av Mandelas vidd og visdom da han omsider fikk sin frihet og ble et ikon for alle som arbeider for fred, likestilling og menneskeverd. 

Prøv flere quizer 

I denne interaktive quiz kan du teste dine kunnskaper om Nelson Mandela. Klarer du alle de 12 spørsmålene? Dommen får du umiddelbart…

Hvilken utdannelse hadde Nelson Mandela?

Hvor gammel ble Nelson Mandela?

Nelson Mandela ble Sør-Afrikas første fargede president. Hvor lenge var han det?

Hva het organisasjonen som Nelson Mandela var med på å stifte og som hadde som mål å motarbeide raseskille (apartheid)?

Hvor lenge satt Nelson Mandela fengslet?

Hva het fengselet der han satt lengst i fangenskap?

Mandela fortalte at han på fangeøya var en D-gruppert fange, dvs. den som var lavest av rang. Dette innebar bl.a. at han bare fikk ett brev og ett besøk i løpet av...

I 2007 kom filmen "Farvel Bafana", en film om Nelson Mandela som av mange opplevdes kontroversiell. Hvem regisserte denne filmen?

I 1993 fikk Nelson Mandela Nobels fredspris. Ble han tildelt denne alene?

Mandela var gift tre ganger. Hva het hans tredje og siste hustru?

Nelson Mandela ble ofte omtalt med et annet nevn i hjemlandet, et hedersnavn som brukes på eldre mennesker av hans egen stamme. Hvilket navn var dette?

I hvilket år døde Nelson Mandela?

 

Enda en quiz: Hvor mye kan du av barneskolens matematikk?

La andre få vite om dette innlegget..