Quiz. Hvor mye kan du av barneskolens matematikk?

Quiz. Hva kan du av barneskolens matematikk?

Quiz – Barneskolens matematikk

Quiz – Test hvor mye du kan av barneskolens matematikk? 

Blitz quiz laget av John Steffensen

Test dine matematikkferdigheter med utgangspunkt i mattepensumet fra 1. til 7. klasse i barneskolen. Quizen er interaktiv. Det betyr at du får vite svaret straks, i tillegg til at du får et skussmål etter oppgave nummer 12.  Dersom du liker denne quiz-typen, kan du prøve deg på enda flere quizer. Lykke til!

Mestrer du barneskolens matematikk?

1. Hva kalles følgende tall: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ...

2. Hvilket tegn skal brukes mellom disse to tallene: -3 og -5

3. 6 like store viskelær lagt inntil hverandre måler i alt 11 cm. Hvor langt blir det hvis en legger 9 like store viskelær inntil hverandre på samme måte?

4. En bil kjører 70 km i timen. Hvor langt vil den nå på 2 1/2 time hvis farten holdes konstant hele tiden?

5. Hva blir det neste tallet i denne rekken: 4, 7, 8, 11, 16 ...

6. Hvilken av disse brøkene er størst: 1/2, 3/4, 5/8, 1/3, 5/9

7. Toget drar fra Alveby kl 08:55. Det ankommer Stjernestad kl 12:18. Hvor lang er togreisen mellom de to stedene?

8. Hvor mange liter er det i 1 kubikkmeter?

9. Per skal male en vegg i rommet sitt. Veggen måler 4 x 2,5 meter. Han skal male tre strøk. Hver boks rekker til 8 kvadratmeter. Hvor mange bokser maling må han kjøpe?

10. På en skole er det 80 gutter og 120 jenter. Hvor mange prosent av elevene er jenter?

11. Gjør denne uekte brøken; 11/4 om til et blandet tall. Hva får du da?

12. Hvilket av tallene nedenfor får du hvis du runder av 471,0238 til nærmeste hundredel?

 

Likte du interaktiv quiz? Prøv flere

Sjekk alle de gode oppskriftene på havregrøt... www.johnsteffensen.no

La andre få vite om dette innlegget..