Quiz. Det brenner. (Interaktiv)

Quiz det brenner. Www. Johnsteffensen. No foto benjamin lizardo unsplash

Quiz om store branner.

Interaktiv quiz nr 43 av John

Denne interaktive quizen gir deg svar umiddelbart. 12 spørsmål.

Foto øverst. benjamin Lizardo / Unsplash

Liker du denne formen for quiz? Det fins over 40 tilsvarende quizer her: interaktiv

1: En av de største brannene i Norge ødela rundt 850 hus og gjorde mellom 10 000 og 12 000 mennesker hjemløse. Brannen tok ett menneskeliv, en 76 år gammel kvinne som var nærmeste nabo til brannstasjonen. Det hele skjedde i 1904. I hvilken by?

Correct! Wrong!

2: Det skjer et sted i Norge 24. april 1841. Størsteparten av byens østre deler blir lagt i aske. Det er storm og ilden sprer seg raskt. 330 gårder og 40 brygger blir etter hvert flammenes rov. 2000 mennesker blir husløse. I hvilken by hender dette?

Correct! Wrong!

3: På den havgående bilfergen "Scandinavian Star" blir det påsatt flere branner natt til 7. april 1990. "Scandinavian Star» var da på vei fra Oslo til Frederikshavn. Hvor mange omkom i skipsbrannen?

Correct! Wrong!

4: Hva kalles en brann med forbrenning som skjer i et fast materiale uten flamme og uten utsendelse av lys fra brannstedet?

Correct! Wrong!

5: For å slokke en brann må man fjerne én eller flere av sidene i den såkalte branntrekanten. Man kan enten senke temperaturen, tilgangen på oksygen og ......

Correct! Wrong!

6: I året 64 e.Kr. hendte en av historiens mest ødeleggende bybranner i fredstid. Av denne byens 14 distrikter ble tre ødelagt, syv delvis ødelagt, mens bare fire slapp fra brannen uten skader. Brannen kan ha ødelagt halve byen og gjort over 200 000 mennesker husville. Et ukjent antall mennesker omkom. I hvilken by?

Correct! Wrong!

7: Den aller største bybrannen i Bergens historie la 7/8 av byen i aske. I hvilket år hendte dette?

Correct! Wrong!

8: Sommeren 2020 rammes Australia av voldsomme skogbranner som blir svært vanskelig å slukke. 33 mennesker omkommer, over 2500 bolighus brenner ned, og man antar at over én milliard(!) dyr blir flammenes rov. Hvordan fikk man til slutt slukket brannene?

Correct! Wrong!

9: 71 mennesker omkommer i London i juni 2017. Brannen får etter hvert et betydelig omfang fordi flammene spres via svært brannfarlige fasadeplater, noe som gjør slukkingen veldig vanskelig. Hvor mange etasjer hadde Grenfell Tower, boligblokken som brant?

Correct! Wrong!

10: De tyske styrkenes systematiske og brutale fremgangsmåte ble av kong Olav omtalt som den største katastrofen i norsk historie siden svartedauen. Hvilken hendelse snakket han om?

Correct! Wrong!

11: Tsjernobyl-ulykken (Ukraina) er den mest alvorlige kjernekraftulykken i verden per dato. Når fant den sted?

Correct! Wrong!

12: I januar 2020 inntreffer det en voldsom brann i et parkeringshus ved Stavanger Lufthavn. Mange hundre biler blir totalødelagt i tillegg til at deler av det nyoppførte parkeringshuset må rives. Hva var det som forårsaket brannen?

Correct! Wrong!

Det brenner
Fenomenalt! Du har all grunn til å være fornøyd med resultatet. Gratulerer!
Meget bra. Du kan mye og kan være fornøyd med prestasjonen. Flott!
Helt OK! Du kan mye, det er bra. Kanskje lærte du noe nytt også...?
Helt greit, men ikke overbevisende. Du viser likevel at du kan og husker en del.
Kanskje skal du ta den quizen en gang til? Det hjelper på selvtilliten.
Ikke så veldig mye å rope hurra for. Du anbefales å ta quizen en gang til. Det hjelper!
Utbrent eller nedbrent. Bruk den betegnelsen du helst vil ha. Dette hadde du veldig lite peiling på. Sorry!

PS! Det kan være at totalsummen + skussmålet ditt ikke blir vist pga. en programfeil. Hvis totalsummen ikke dukker opp; skroll tilbake og tell antall røde markører. Quizen har 12 spørsmål, trekk fra antall røde markører, og du finner din totalsum.

Test dine kunnskaper om sk brann i denne brann quiz
En annen form for brann: interaktiv brann quiz. Klikk på bildet over.

La andre få vite om dette innlegget..