Obamasjonsnivå – når en har ambisjoner på et nesten urealistisk nivå

Barack obama inspirerte meg til et nytt ord i det norske språket - obamasjonsnivå www. Johnsteffensen. No

Herved introduseres et nytt ord; obamasjonsnivå

Obamasjonsnivå kalles dette…

Jeg våger å lansere et helt nytt ord i det norske språket; obamasjon eller obamasjonsnivå. For slik vil jeg karakterisere noe av det som USAs president trakk frem i sin tale for et par dager siden om «Rikets tilstand». Her fikk Barack Obama stor applaus fra hele USAs maktelite, uansett politisk ståsted, demokrater så vel som republikanere; presidenten lanserte det jeg vil kalle et obamasjonsnivå, et ambisjonsnivå helt ut over det vanlige. Barack Obama kunngjorde at han vil arbeide for at kreftsykdommen skal bli utryddet på jorden en gang for alle, og at USA skal være det landet i verden som får dette til. «USA skal finne kuren mot kreft!» proklamerte han med entusiasme.

Obama er ikke den første som ønsker å fjerne kreftsykdommen, på samme måte som kopper, spedalskhet o.l. i sin tid ble bekjempet ved hjelp av vaksiner og medisiner. Presidentens obamasjonsnivå sikter kjempehøyt, nesten som å proklamere at om ikke lenge skal alle mennesker kunne boltre seg i snø på julaften, hvert eneste år i overskuelig fremtid. Obamas kreftvisjon er et mål med stor fallhøyde. Men får USAs president det som han vil, kommer det snart til å bli en storstilt, samlet forskning på nettopp det å løse kreftgåten en gang for alle. Ære være Obama for at han bringer sykdommen på banen. Måtte andre land gjøre tilsvarende; satse bredt på å få bukt med kreft.

For det har så visst ikke manglet på ambisjoner mht. kreft. For femti år siden gikk forskere ut i media og fortalte at innen 10 – 15 år ville kreft være en saga blott. I løpet av disse årene ville man ganske sikkert finne en effektiv vaksine mot sykdommen. Men femti år senere er vi omtrent like langt. Det vil si; mange flere overlever heldigvis en kreftdiagnose i dag, i hvert fall innen en del former for kreft. Men det er også mange som ikke klarer seg, og som bukker under av sykdommen etter en tid. Noen får en galopperende variant, andre får en mye mer seiglivet en – for ikke å si seigpinet en.

Barack Obama; takk for din obamasjon! Måtte den virkelig lykkes! Måtte vi en gang komme i mål, enten det er forskere fra USA eller tilsvarende fra Norge og/eller andre land i verden. Kanskje et gedigent forskningsmiljø vil makte å løse oppgaven sammen? Til selvskreven Nobelpris i medisin må vite – og mye, mye mer. Til gavn for hele menneskeheten. La oss bare håpe at dersom et gjennombrudd inntreffer, at det ikke blir slik at ett forskningsmiljø kommer til å kreve patent på oppfinnelsen, slik at en senere kan selge medisinen eller vaksinen til dem som vil og kan betale den høyeste prisen. Vi må finne en kur mot kreft, vår tids kopper. Det må et skikkelig krafttak til, og et ambisjonsnivå som kan synes umulig å oppnå: Et obamasjonsnivå!

Ordforklaring: obamasjonsnivå en psykologisk betegnelse for et nesten uvirkelig ambisjonsnivå (eller ekstremt aspirasjonsnivå) som ligger betydelig ut over det som tidligere resultater/erfaringer og/eller nåværende prestasjoner sannsynliggjør. Obamasjoner og obamasjonsnivå konkretiserer siktemål som synes nesten umulig å oppnå. (Etter den amerikanske presidenten Barack Obamas høye ambisjon om at USA skal finne en effektiv kur mot kreft.)   jfr. www.johnsteffensen.no 

 

La andre få vite om dette innlegget..