Trygdeoppgjør ble trygdediktat. Igjen! Pensjonistene fortviler med rette.

Trygdeoppgjøret 2017 provoserer pensjonister og uføre. Www. Johnsteffensen. No

Betydelig misnøye med Trygdeoppgjøret

Regjeringen bestemmer absolutt alt i Trygdediktatet. For tredje år på rad får pensjonistene mindre å rutte med, mindre enn både lønns- og prisutvikling

Pensjonistene og deres organisasjoner er i harnisk over det såkalte trygdeoppgjøret. Mange mener at trygde-diktatet er et mye mer passende uttrykk. Organisasjonene oppfordrer sine medlemmer til å bli aktivt brysomme i valgkampen. Det er betimelig! Www. Johnsteffensen. No
Pensjonistene og deres organisasjoner er i harnisk over det såkalte trygdeoppgjøret. Mange mener at trygde-diktatet er en mer passende betegnelse. Pensjonistorganisasjonene oppfordrer sine medlemmer til å bli «aktivt brysomme» i valgkampen. Det er betimelig! Www. Johnsteffensen. No

Så har det skjedd igjen… For tredje år på rad reduseres pensjonisters og uføres inntekter. De det rammer, er i harnisk, pensjonist- organisasjonene nekter å underskrive Trygdeoppgjøret, og de gjør videre felles front ved å oppfordre pensjonistene til å bli «aktivt brysomme» i årets valgkamp. Pensjonistforbundets leder reagerer sterkt og sier at «dette viser hvor galt det kan gå når kalkulatoren styrer framfor fornuften.»

Les: Slik gikk det i 2015

Årsaken til at pensjonistene enda en gang kommer meget dårlig ut av Trygdeoppgjøret, finner vi i pensjonsreformen fra 2011. Da vedtok Stortinget grunnprinsippet om at alderspensjonene i fremtiden skulle øke med halvparten av lønnsmottakernes realllønnsvekst. En så da for seg at lønnsveksten ville være over 1,5 prosent i årene fremover. Pensjonene skulle følge denne veksten, men med fradrag av 0,75 prosentpoeng. (Det er dette fradraget som kalles underregulering.) De siste årene har lønnsveksten imidlertid vært betydelig mindre enn det som politikerne så for seg i 2011. Lønnsveksten har vært lav, endatil lavere enn prisveksten. Når Stortingets vedtak om at Trygdeoppgjøret skal ses i sammenheng med reallønnsveksten i Norge – minus 0,75%, har pensjonistene de tre siste årene kommet dårlig ut. Pensjonistene taper så det suser, og verst rammes de som er enslige. Det hele oppleves som et utspekulert ran fra politikernes side. 

Les også: Slik gikk det i 2016

Oppfordrer pensjonistene til å bli «aktivt brysomme» i valgkampen

Når pensjonistorganisasjonene nå oppfordrer sine medlemmer til å bli aktivt brysomme i valgkampen, er det for å bringe urettferdigheten med Trygdeoppgjøret på dagsorden. Aktivt brysom blir en blant annet ved å konfrontere stortings-kandidatene med urettferdigheten i Trygdeoppgjøret, og utfordre hver enkelt av dem til å fortelle hva de akter å gjøre med dette dersom han/hun blir valgt.

Samtidig vil pensjonistorganisasjonene intensivere kampen for å bedre pensjonene, for det er absolutt ingen av dem det gjelder, som synes det er OK at en får mindre å rutte med for hvert år som går, og at pensjonistenes kjøpekraft forvitrer.

En av årsakene til at pensjonene krympes, er at politikerne ønsker at folk skal stå i jobb lenger, og ikke la seg friste av for gode pensjonsordninger. Den sittende regjeringen har som kjent ikke hatt samme spareinnstilling når det gjelder å gi flerfoldige milliarder i skattelette til de aller rikeste i landet, dvs. til mindre enn 5% av befolkningen. I så måte opplever pensjonistene at politikerne sparer på skillingen og lar daleren gå, og måten Trygdeoppgjørene de siste årene har vært gjennomført på, fremstår som skammelig, udemokratisk og uverdig!

Les enda mer om Trygdeoppgjøret eller Trygdediktatet

La andre få vite om dette innlegget..

7 Comments on “Trygdeoppgjør ble trygdediktat. Igjen! Pensjonistene fortviler med rette.”

  1. Hei. Velskrevet, klargjørende og tankevekkende. Jeg hadde ærlig talt forventet noe annet i år ettersom Frp har finansministeren, og det snart er valg. Tre år på rad har pensjonene våre kommet dårlig ut, og vi vet hvem som har sittet med regjeringsmakten i denne perioden. Fy skam Erna og Siv! Med hilsen P.H.

  2. hei, problemet er at alle pengene vi har betalt i skatt og trygdeavgifter gjennom et langt arbeidsliv, av politikerne aldri er blitt «satt på bok». De har brukt pengene underveis. Men når vi blir pensjonister, så vil politikerne ikke bevilge nok penger til oss, i hvert fall ikke i nærheten av alt det som vi har betalt inn gjennom et langt yrkesliv. Uhørt og skammelig er det. Arg!

  3. Det er forskjell på Petter Stordalen og Jørgen hattemaker, det er sikkert!

  4. HEI. Dette er 3 år på rad at alderspensjonen minker. Etter årets oppgjør vil alderspensjonister få en økning på 0,38%, mens i det private lønnsoppgjøret er rammen 2,4%. Sett i lys av dette er 0,38% provoserende lite. Dette er pinlig for politikerne!!! T.P.

    1. Takk for mange innspill! Dagens reguleringsregime med «minus 0,75 prosent» gir dessverre svært uheldige utslag og bidrar til å undergrave tilliten til hele pensjonsreformen. Ifølge utregninger kommer pensjonistene til å få en realnedgang i alderspensjonen på 1,2 prosent i 2017, etter at nedgangen i fjor ble 1,9 prosent og 0,5 prosent i 2015. Prisveksten i 2017 er beregnet til å bli 1,9%, så det sier seg selv at mange pensjonister nå vil få enda mindre kjøpekraft. Slik kan det absolutt ikke fortsette! John

  5. Hei. Så bra at du tek opp så mange viktige tema, John, som dette med pensjonen vår. Hald fram med det. Helsing frå Yngvar

  6. Med hånden på hjertet; det er vel ingen av oss som synes det er allright med negativ lønnsutvikling år etter år, når prisene går tar motsatt vei…? Jeg støtter pensjonisters og uføres krav når de nå gjentatte ganger opplever at ytelsene el. pensjonen øker mindre enn prisutviklingen. 0,38% er et hån! R.C.

Comments are closed.