Selskapsleker for voksne. På sporet av mine venner. (36)

Selskapsleker - johnsteffensen. No

Selskapsleker for voksne

En lek som vekker latter og engasjement rundt bordene

Leker til festen – selskapsleker 36

På sporet av mine venner

Til denne festleken trengs blyant og papir til alle. Lederen har forberedt rundt 10 spørsmål som danner utgangspunkt for leken, og som går ut på å avdekke hvem som kjenner sine medgjester best.

Leken er morsom og spennende, særlig siste halvdel.

Alle skriver sitt navn på arket eller lappen. De må heller ikke glemme å nummerere hvert enkelt svar.

Ca 10 spørsmål stilles til forsamlingen, og gjestene noterer sine personlige svar på lappene. Leklederen ser sitt publikum an og stiller ikke spørsmål som virker sårende eller støtende. Spørsmålene kan dreie seg om det meste. Unngå ja/nei-spørsmål.

Quizer i bøtter og spann på www. Johnsteffensen. NoGode spørsmål kan for eksempel være: ♦ «Hvem er din favorittskuespiller?» ♦ «Hvis du vant et reisegavekort på 50 000 kroner, hvor ville du ha reist?» ♦ «Hvilken matrett er din favoritt?» ♦ «Hvilken TV-serie eller TV-program liker du best?» ♦ «Hvordan vil du beskrive ditt forhold til dykking?» ♦ «Hvis du måtte bo helt alene i fire uker, og bare fikk ta med deg en bok, hvilken bok ville du ha valgt?» ♦ «Hvilken drikk kan du ikke fordra?» ♦ Beskriv ditt forhold til nynorsk. ♦ Hvilken norsk politiker bør etter din mening se seg om etter en annen jobb? ♦ Hva synes du om det å trene i et treningsstudio? ♦ Hva er din mening om at «morgenstund har gull i munn»? osv. osv.

Når alle spørsmål er stilt, samles lappene inn. 

Så følger del 2 av leken, den morsomste delen. Leklederen leser igjen opp spørsmålene samt alle de anonyme svarene på hver enkelt lapp. Lederen velger å gjennomføre del 2 på en av to måter: ♦ A: Gjestene venter med å svare til de er helt sikre på hvem den aktuelle lappen omhandler. Den som ikke klarer å holde seg, men tidlig prøver å gjette hvem personen kan være, mister ett poeng dersom forslaget er galt, men scorer tre poeng hvis det er riktig. Er svaret galt, får han/hun heller ikke gjette flere ganger på denne lappen (eller personen), men må vente til neste svarlapp leses opp. (Husk: Ingen får gjette på sine egne lapper eller svar.) ♦ Den andre varianten (B): Gjestene rekker opp hendene når de tror de vet hvem lappen omhandler. Det føres poeng ved at galt svar straffes med ett minuspoeng, mens rett svar gir tre plusspoeng. Den som har flest poeng når alle spørsmål og svar er blitt lest, vinner leken.

Neste selskapslek: «Hvem gjør hva, egentlig?»

Alle selskapsleker for voksne

www.johnsteffensen.no har flest selskapsleker for voksne

 

La andre få vite om dette innlegget..