Selskapsleker (45) – Bingo-quiz

Bingo quiz heading www. Johnsteffensen. No

Selskapsleker for voksne

Bingo-quiz – annerledes og engasjerende

Leker til festen – selskapsleker 45

Bingo-quiz

Bingo-quiz kan gjennomføres på flere måter. I denne omgang presenteres en variant.

Avhengig av rommets størrelse og antall personer, velger lekleder om det skal være en person på hvert lag eller om flere skal samarbeide på ett og samme lag. I hver bingo-runde  er det to lag som konkurrerer mot hverandre. Det går også an å dele besøket i to.

Hvert av de to lagene tildeles et symbol (X og 0) som brukes når bingo-skjemaet fylles ut. Leklederen har f.eks. laget en bingo-kupong i stort format som alle i rommet kan følge med på. Det kvadratiske skjemaet har 25 ruter (5 x 5). Som i vanlig Bingo gjelder det å få 5 på rad enten vannrett, loddrett eller diagonalt. Hvert tall i skjemaet innebærer et spørsmål. Leklederen har på forhånd funnet 25 spørsmål og nummerert disse fra 1 til 25. (Det er lurt å ha et par/tre spørsmål i reserve i tilfelle noe skjærer seg underveis.) Forslag til spørsmål fins i hopetall  her. NB! Om du ikke lager en bingo-kupong i stort format, kan du kopiere det røde skjemaet nederst på siden.

Mange sporsmal finner du her... Www. Johnsteffensen. No
Klikk på ikonet

Regler: Lag A tildeles symbolet X (et kryss). Det andre laget får O (en sirkel). Trekk lodd om hvilket lag som skal starte. Hvis lag A vinner loddtrekningen, velger A (personen eller personene på dette laget) et tall i skjemaet. La oss si at laget velger 13. Leklederen stiller da spørsmål 13 til lag A. Hvis A svarer riktig, settes et tydelig kryss  over tallet 13, noe som betyr at A «eier» dette feltet. A kan nå bygge videre for å forsøke å få fem på rad, f.eks. vannrett. Fordi A svarte riktig, går neste spørsmål også til A. Hvis laget bommer på et spørsmål, tildeles motstanderen den ruten. Eksempel: A valgte rute 14, men svarte galt, da blir det B som vinner 14, noe som markeres med en tydelig sirkel. Nå skal B svare på neste spørsmål. B velger kanskje rute 9. Svarer de rett, settes en sirkel også der. B får nå fortsette fordi de svarte riktig. Slik kan B holde frem helt til de ikke kan svare eller svarer galt. Da får A den aktuelle ruten samtidig som A kan fortsette.

Slik fortsetter Bingo-Quiz helt til ett av lagene har klart å få fem ruter på rad (vannrett, loddrett eller diagonalt). Dersom ingen klarer dette, teller man opp antall ruter til slutt. Det laget som eier flest ruter utropes til vinner.

Er dere mange, kan det gjennomføres flere runder etter samme mal. Til slutt kan det arrangeres en finale mellom de to lagene som står igjen til slutt.

Neste selskapslek: Hemmelighetsposen

Alle selskapsleker for voksne

 

Bingo quiz. Www. Johnsteffensen. No. Flest festleker pa nett.
Kopier dette skjemaet og sett i gang.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..