Julesanghefte til mobil. Alle kan synge med…

Julesanghefte med stor skrift - til julebesøk, juletregang og julefest. Johnsteffensen. No

Julesanghefte – 8 sanger til julefest og juletregang

Sjekk også det andre julesangheftet «Julefred» – med 8 stillferdige og vakre julesanger

Julesanghefte på nett. www.johnsteffensen.no

Her følger åtte sanger som ofte blir brukt ved juletregang. Hvorfor ikke la gjestene laste ned denne siden på sine respektive mobiler, slik at alle kan synge med? Eventuelt kan lederen av sangøkten ha tekstene lett tilgjengelig via dette «Julesanghefte på nett»…

Rekkefølgen ser du nedenfor. Antall vers står i parantes etter tittelen. Tekstene er skrevet med stor skrift slik at ordene blir lett å lese. Disse sangene fins i samlingen:

1: Glade jul (3)  –  2: Du grønne glitrende tre (2)  –  3: O jul med din glede (3)  –  4: Jeg gikk meg over sjø og land (4)  –  5: Så går vi rundt om en enebærbusk (alle)  –  6: På låven sitter nissen (3)   –  7: Nå tennes tusen julelys (3)  –  8: Deilig er jorden (3)

 

1 – GLADE JUL

Glade jul, hellige jul

engler daler ned i skjul.

Hit de flyver med paradisgrønt,

hvor de ser hva for Gud er skjønt.

Lønnlig i blant oss de går,

lønnlig i blant oss de går.

 

Julefryd, evige fryd,

hellig sang med himmelsk lyd.

Det var engler som hyrdene så,

den gang Herren i krybben lå.

Evig er englenes sang,

evig er englenes sang.

 

Salig fred, himmelsk fred,

toner julenatt her ned.

Engler bringer til store og små

bud om ham som i krybben lå.

Fryd deg hver sjel han har frelst.

Fryd deg hver sjel han har frelst.

 

2 – DU GRØNNE GLITRENDE TRE

Du grønne, glitrende tre, goddag!

Velkommen, du som vi ser så gjerne

Med julelys og med norske flagg

Og høyt i toppen den blanke stjerne

Ja, den må skinne, for den skal minne

Ja, den må skinne, for den skal minne

Oss om vår Gud

Oss om vår Gud

 

Den første jul i et fremmed land

Sin store stjerne vår Herre tente

Den skulle vise vår jord at han

Den lille Jesus til verden sendte

I stjerneglansen gikk engledansen

I stjerneglansen gikk engledansen

Om Betlehem

Om Betlehem

 

3 – O JUL MED DIN GLEDE

O jul med din glede og barnlige lyst,
vi ønsker deg alle velkommen!
Vi hilser deg alle med jublende røst,
titusende ganger velkommen!
Vi klapper i hendene,
vi synger, og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi,
vi svinger oss i kretsen og neier – og bukker.

De Østerlands vise, de tre stjernemenn,
de vet jo hvorhen de skal drage;
for vi vil nå også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.
Vi klapper i hendene,
vi synger, og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi,
vi svinger oss i kretsen og neier – og bukker.

Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom, skynd deg å gi meg den andre.
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hverandre.
Vi klapper i hendene,
vi synger, og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi,
vi svinger oss i kretsen og neier – og bukker.

 

4 – JEG GIKK MEG OVER SJØ OG LAND

Jeg gikk meg over sjø og land
Der møtte jeg en gammel mann
Han spurte så, han sagde så
Hvor hører du vel hjemme?

Jeg hører hjemme i trampeland
I trampeland, i trampeland
Og alle de som trampe kan
De hører hjemme i trampeland

Jeg gikk meg over sjø og land
Der møtte jeg en gammel mann
Han spurte så, han sagde så
Hvor hører du vel hjemme?

Jeg hører hjemme i vinkeland
I vinkeland, i vinkeland
Og alle de som vinke kan
De hører hjemme i vinkeland

Jeg gikk meg over sjø og land
Der møtte jeg en gammel mann
Han spurte så, han sagde så
Hvor hører du vel hjemme?

Jeg hører hjemme i hinkeland
I hinkeland, i hinkeland
Og alle de som hinke kan
De hører hjemme i hinkeland

Jeg gikk meg over sjø og land
Der møtte jeg en gammel mann
Han spurte så, han sagde så
Hvor hører du vel hjemme?

Jeg hører hjemme i hoppeland
I hoppeland, i hoppeland
Og alle de som hoppe kan
De hører hjemme i hoppeland

 

5 – SÅ GÅR VI RUNDT OM EN ENEBÆRBUSK

 

6 – PÅ LÅVEN SITTER NISSEN

låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt
Han nikker og han smiler, og han er så glad
For julegrøten vil han gjerne ha

Men rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter. og de skotter
De vil så gjerne ha litt julegodter
Og de danser danser rundt i ring
 
Men nissefar han truer med sin store skje; nei bare se og kom avsted
For julegrøten min den vil jeg ha i fred
Og ingen, ingen vil jeg dele med

Men rottene de hopper og de danser, og de svinser, og de svanser
De klorer etter grøten, og de stanser
Og de står om nissen tett i ring
 
Men nissefar han er en liten hissigpropp, og med sin kropp han gjør et hopp
Jeg henter katten hvis de ikke holder opp
Når katten kommer skal det nok bli stopp

Da løper alle rottene så bange, ja så bange, ja så bange
De svinser og de svanser noen gange
Og på en to tre – så er de vekk vekk vekk!
 
 
 
7 – NÅ TENNES TUSEN JULELYS
 
Nå tennes tusen julelys, det stråler rundt var jord
Og himlens stjerner blinker ned, til liten og til stor
 
Og over by og land i kveld,  går julens glade bud
Om han som fødtes i en stall, vår Frelser og vår Gud
 
Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned
Og minn oss om at julens bud; er kjærlighet og fred
 
 
 

8 – DEILIG ER JORDEN

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel.
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre riker på jorden
Går vi til paradis med sang!

Tider skal komme, tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer tonen fra himmelen
i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den, først for markens hyrder,
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden, menneske, fryd deg!
Oss er en evig frelser født!

 
Julesanghefte på nett er laget av johnsteffensen.no
 
Du vil trolig også synes om det andre julesangheftet «Julefred», med 8 stillferdige og vakre julesanger
 
Leker til julebesøk www. Johnsteffensen
Klikk på bildet for mer.
 
 
 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..