Sånn kan det også sies…

Kanskje kjenner du deg selv eller andre igjen på dette sitatet av Piet Hein… Når en oppgave skal gjøres, er det lett å skygge banen og si at dette klarer jeg ikke, dette kan jeg ikke. Men ofte er det en lettvint unnskyldning for ikke å gjøre et forsøk, få de andre til å tro at du er dummere enn du i realiteten er. Fordi det behager deg å unndra seg.

10 år på nett

johnsteffensen.no handler blant annet om trivielle hendelser og dagligdagse problemer…   7. september 2021 var det 10 år siden websiden ble til. Velkommen til å følge meg videre…

Les flere tilsvarende kloke ord

La andre få vite om dette innlegget..