Quizkalender 32

I desember 2020 ble Johns Quizkalender utgitt hver dag. Quizkalenderen fortsetter to til tre ganger i uken. Ny quiz; «Leahs lette quiz for barn i alle aldre» legges ut lørdager.

1:

Under krigen opererte en norsk motstandsmann under dekknavnene "Kjakan" og "Nr. 24". Hvem var han?
Click to Flip
Gunnar Sønsteby

2:

Hvilket kontinent kan skryte av å ha flest land?
Click to Flip
Afrika

3:

I hvilket år falt Berlinmuren?
Click to Flip
1989

4:

Flyplassen Landvetter fins ved hvilken by...?
Click to Flip
Gøteborg

5:

Har Bjørnstjerne Bjørnson noen gang fått Nobels litteraturpris?
Click to Flip
Ja. (1903)

6:

Hvem diktet om Terje Vigen?
Click to Flip
Henrik Ibsen

7:

I hvilket land fins Algarvekysten?
Click to Flip
Portugal

Forsøk gjerne «Leahs lette quiz»

KLIKK PÅ BILDET FOR MER

La andre få vite om dette innlegget..