Test av binge til varmkompost

Test. Erfaring med varmkompostbinge fra fengselsprodukt. No www. Johnsteffensen. No

Test av binge til varmkompost.

Når man skal evaluere en varmkompostbinge, bør man også ta hensyn til bingens pris. I så måte er kompostbingen fra Bergen fengsel blant de rimeligste på markedet. Når en att på til får penger igjen fra renovasjonsselskapet (i vårt tilfelle 1 000 kr fra BIR), blir kompostbingen ingen dyr affære. Tar man også i betraktning at kompostbingen har ført til at spannet med restavfall nå blir tømt hver 5. eller 6. uke – mot tidligere hver eneste uke, ligger det en stor besparelse også her.

Mange kompostbinger på markedet

Det fins mange isolerte varmkompostbinger på markedet (dvs. binger som er beregnet til kompostering av matavfall etc.). Prisene varierer mye. Vår kompostbinge fra Fengselsprodukt.no i Bergen er blant de rimeligste. Men det fins også binger av samme størrelse som koster 4 ganger så mye. Kvaliteten er muligens deretter, ikke vet jeg. Men i dette innlegget evalueres den bingen jeg selv har benyttet i 18 måneder. 

Suksesshistorie

La meg slå fast at komposteringen har vært en suksess. Jeg har klart å lage mye god jord av matavfall i løpet av perioden. Midt i bingen er det over 60 grader, og det damper kraftig de fleste gangene jeg åpner lokket. Det er som regel en gang per dag. En varmkompostbinge bør «mates» regelmessig, aller helst daglig. 

Les mer om «Jordfabrikken»

Jeg gir varmkompostbingen fra Bergen fengsel / Fengselsprodukt.no en god treer på terningkastskalaen. Jeg kan anbefale bingen, men man må være forberedt på at den etter en tid trenger noe vedlikehold, dvs. reparasjoner/forbedringer. Varmkompostbingen lager imidlertid fin jord, og komposterer man riktig, fungerer den godt.

Her er hva jeg mener om kompostbingen laget i tre, med 5 cm plastbelagt isopor i vegger og tak, men ikke i bunn:

+ POSITIVT:

+ Rimelig. Koster ikke skjorten. kr 2 200,00 er en grei investering all den tid man ikke vet hvor lenge man ønsker å produsere jord selv. NB! Bingen leveres umalt.

+ Pent utseende. Den er OK å se på og stort sett godt skrudd sammen.

+ To stk innvendige isoporlokk – i tillegg til et utvendig, uhengslet trelokk.

+ Ingen mus- eller rotteplager. Bingen er konstruert slik at gnagere ikke kommer til innholdet.

+ Fungerer formålstjenlig under forutsetning av at det sørges for god lufting i bunn. Sett bingen på en palle eller på noen steiner og ha et godt lag med kvister i bunn (12 til 15 cm tykt).

NEGATIVT:

Spikrene som holder de innvendige isoporplatene, kommer i retur etter en tids bruk. Spikerhodene stikker da litt ut i kompostrommet.

Tapen som er brukt til å feste plasten rundt isoporplatene, løsner etter en tid. (Tapen må delvis fornyes etter tømming.)

De to innvendige isoporlokkene har hvert sitt håndtak som er festet med tau gjennom isoporlokkene. Tauet gnager på isoporen hver gang lokkene blir løftet for påfyll. Det ene innvendige lokket knakk i to etter 12 måneders bruk. Måtte da fornyes.

Når bingen skal tømmes, må den ene veggen fjernes. Dette kan gå greit, men om man ønsker å beholde noe av «gamlekomposten», dvs. det ferskeste (øverste) laget, kan fjerningen av veggen by på problemer. Den øverste delen av komposten kan sige frem og ut i åpningen, noe som gjør det vanskelig å få veggen 100% på plass igjen. En tømmeluke nede på veggen hadde etter min mening vært bedre.

Bingen er uisolert i bunn. Her er det hønsenetting og «hvite» materialer. Disse har begrenset holdbarhet. Bunnen funker fint etter 18 måneders drift, men vil neppe vare i mange år til… Jeg vil fraråde å plassere bingen rett på bakken med jordkontakt.

Bunnens konstruksjon betinger god lufttilgang nedenfra, f.eks. ved at kompostbingen plasseres på en palle eller på flate steiner i hvert hjørne. Det er også nødvendig at det legges et godt lag med kvister i bunnen av bingen.

Bingen har ingen lufting i lokket, men er skrudd slik sammen slik at det lekker noe luft ut av bingen.

Det utvendige trelokket blir etter hvert vindskjevt, bl.a. på grunn av temperaturforskjellen mellom inneklima og utetemperatur. Husk at det er forholdsvis mye vanndamp som stiger opp inni bingen.

Som sagt, dette er en rimelig kompostbinge, og terningkastet tar hensyn til det. Bingen mangler termometer som viser temperaturen inne i komposten. Et rimelig steketermometer (f.eks. kr 59,90 hos Jula) gjør nytten. Det er jo artig å følge med på temperaturen i jordfabrikken. Den kan fort gå opp mot 65 grader!

Terningkast:   1   2   3 (+) 4   5   6   

Jeg har to jordfabrikker i min hage; varmkompost og kaldkompost. Dette er varmkompostbeholderen. Www. Johnsteffensen. No
Les mer om min varmkompost ved å klikke på bildet. John steffensen.

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..