Den som har ingen…

Til ettertanke.. Www. Johnsteffensen. No. Foto hunter bryant ktklwwu614w unsplash

Den som har ingen.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoHvorfor er vi mennesker ofte så slemme mot hverandre? Hvorfor er det så vanskelig å vise ekte medfølelse, godhet og kjærlighet overfor den som lider eller føler seg forlatt? Hvordan skal man kunne være et godt medmenneske, en støtte i livet, eller en som har hjerterom for andre enn seg selv og sine?

Selv om mange synes å ha det meste; suksess, medgang, lykke og velstand, kan det bak en tilsynelatende perfekt fasade, være et sant lite helvete. Mange føler seg bedradd, forrådt, fornedret eller utstøtt uten at det syns utenpå dem. Bak den fine fasaden hersker det komplett kaos, et kaos som ingen må se eller få vite om. 

«Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv» skrev Paulus til romerne (12.10)  Eller som det så fint stod i den forrige Bibel-oversettelsen: ”Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!” Paulus formaner oss til å vise mildhet, godhet, kjærlighet og omsorg overfor de som strever, lider, føler seg ensom eller forlatt. Som kristne har vi et særlig ansvar overfor de som ingen har… 

«La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode.» (Romerne 12,21)

Det er mange innlegg i denne serien. Klikk her om du vil lese flere.

Foto øverst: Hunter Bryant / Unsplash

Ja fornøyd og glad 3 www. Johnsteffensen. No
Les serien «ja! » og bli «glad! ». Klikk på ikonet.

La andre få vite om dette innlegget..