Å droppe frokosten kan over tid føre til hjertesykdom

Amerikansk studie levner ingen tvil: frokosten er et svært viktig måltid! Les mer på www. Johnsteffensen. No

Amerikanske forskere konkluderer:

Å droppe frokosten kan være helseskadelig

Du skal alltid starte dagen med frokost. Amerikanske forskere har funnet at menn som unnlot å spise frokost hver dag, over tid hadde 27% større risiko for å utvikle hjertesykdom.I 16 år fulgte forskere ved Harvard School of Public 26 900 amerikanske menn mellom 45 og 82 år. Studien viser en tydelig sammenheng mellom det å ikke spise frokost og utvikling av hjertesykdom. Menn som dropper frokosten, har hele 27% større risiko for å rammes av hjertesykdom enn dem som pleier å spise frokost.

Det å droppe frokosten er en belastning for kroppen. Det er insulinnivået som blir påvirket, og dette kan på lang sikt være en medvirkende årsak til høyt blodtrykk og type 2 diabetes («aldersdiabetes»). Over tid kan dette føre til hjertesykdom.

De som står bak studien er derfor klinkende klare i sin oppfordring; dropp ikke frokosten, ta deg tid til frokost hver dag!

(Kilde LHL og npr.org) 

La andre få vite om dette innlegget..