– De som venter på Herren…

Ukens ord. Foto mostafa meraji. Pixabay

«Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.» 

(Jesaja 40, 30-31)

Dette bibelverset forteller oss om Guds store og utømmelige kraftkilde. Om du og jeg kommer til kort og har lyst til å gi opp, kan vi vende oss til Herren, og han vil gi oss nye krefter. Han står rede til å hjelpe oss, om vi bare vil slippe ham til i livet vårt. Stol på Herren, så griper han inn!

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto: Mostafa Meraji (Pixabay)

La andre få vite om dette innlegget..