KS støtter seg på en rapport som ikke gir dem ryggdekning på viktige områder

Den ks-bestilte rambøll-rapporten gir ikke arbeidsgiver ryggdekning på sentrale punkter... (www. Johnsteffensen. No)

 «Det vil være unaturlig å reversere den friheten lærerne til nå har hatt», slår Rambøll-rapporten fast…

KS (Kommunenes sentralforbund) viser til en rapport fra konsulentfirmaet Rambøll (2013) når KS grunngir hvorfor de vil binde lærerne inntil seks uker mer i året. Rapporten fra Rambøll var lenge unntatt offentlighet. Det kan virke som dette var en villet handling fordi rapporten ikke rettferdiggjør KS sine krav på flere punkter. Rambøllrapporten er utarbeidet basert på spørsmål både til skoleeier (kommunene) og skolelederne (rektorene).

Her er ett av punktene som virkelig forundrer: 71% av rektorene støtter følgende påstand: «Undervisningspersonalet har behov for selvstendig tid for å sikre tid til for- og etterarbeid.»

Rambøll-rapportens peker dessuten på at «frihet til å styre egen arbeidstid er en generell tendens i dagens arbeidsliv, og at det derfor vil være unaturlig å reversere den friheten lærerne til nå har hatt.» (Rambøll)

Også media er kritisk til KS sin politikk. Sitatet på det store bildet nedenfor er til eksempel hentet fra Nationens leder:

"vi trenger flere, ikke færre lærere... " www. Johnsteffensen. No

 

 

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..

One Comment on “KS støtter seg på en rapport som ikke gir dem ryggdekning på viktige områder”

  1. Det virkelig skremmende er at 29% av rektorene tilsynelatende mener at undervisningspersonalet ikke har behov for tilstrekkelig tid til å sikre for- og etterarbeidet.

Comments are closed.