Bibel i advent – 7

Adventskalender med ord fra bibelen - 7. Desember - www. Johnsteffensen. No

Bibel i advent

Adventskalender med ord fra bibelen - 7. Desember - www. Johnsteffensen. No

Skriftstedet forteller hva som skal til for at Gud skal lønne den som søker ham. Han eller hun må ha tro og tillit til at Gud kan gripe inn, være overbevist om at Gud kan hvis han vil, og stole på at Gud er Gud i alle situasjoner. Dette kapittelet i Hebreerbrevet kalles for troens kapittel.  

Ta deg tid til dette i dag: Gamle visdomsord

Stedet for svaert mange interaktive quizer drossevis. Matthias tillen. Unsplash. Www. Johnsteffensen. No

 

La andre få vite om dette innlegget..