KS bør kjenne sin besøkelsestid…

Streikende laerere... Foto jared soto pixabay

D gerd altmann.Det er flere grunner til at årets lærerstreik er mer langvarig enn tidligere streiker. Årets streik er en litt annerledes måte å streike på. Den startet 20. juni med et fåtall lærere. Da elevene kom tilbake etter ferien, ble flere lærere tatt ut, men ikke dramatisk mange med tanke på det store antall pedagoger arbeidskonflikten angår.

Det kan være vanskelig å se hvordan streiken skal ende. Lærerne har en velfylt streikekasse som gjør det mulig å streike i måneder. KS spekulerer trolig i at streiken ender med tvungen lønnsnemd, men dette kan bare skje dersom konflikten «fører til fare for liv, helse eller sikkerhet eller truer helt vitale samfunnsinteresser.» 

KS har hovedansvaret

Etter min mening er det KS som har hovedansvaret for streiken. Lærerne hevder med rette at de har kommet dårligere ut enn andre yrkesgrupper seks år på rad, og at dette ikke er noen bærekraftig utvikling for de som skal leve av å undervise. Arbeidskonflikten gir også et meget dårlig signal utad all den tid fokuset er læreres lønnsutvikling som går i feil retning. Den slags inspirerer ikke til større lærerrekruttering.

Høyre og Krf har skylden

Det var Høyres Kristin Clemet som, da hun var utdannings- og forskningsminister, bestemte at staten ikke lenger skulle ha forhandlingsansvaret med lærerne, men at kommunene, ved KS, skulle ha dette. At Clemet kunne bestemme slik, var et resultat av at Krfs landsmøte uventet ga Høyre støtte for at kommunene burde overta forhandlingsansvaret. Ledelsen i Krf (med bl.a. statsminister Kjell Magne Bondevik) gikk inn for at staten fortsatt skulle være lærernes arbeidsgiver, men på Krfs landsmøte kom det benkeforslag om at kommunene skulle overta. Det endte med et knapt flertall for benkeforslaget, noe som banet vei for at Kristin Clemet fikk viljen sin.

Verdiløse forsikringer

Da det ble avgjort at forhandlingsansvaret skulle flyttes fra staten til kommunene, fikk lærerne og organisasjonene mange forsikringer om at KS ville ivareta lærerne og deres lønnsutvikling på en god måte. Lærerne hadde ikke noe å frykte, i følge Clemet og KS.

KS ble snart lærernes motstander

Fakta om laerernes lonnsvestHistorien har dessverre vist at lærernes lønns- og arbeidsvilkår gradvis ble forverret etter at KS ble arbeidsgiver. Mange lærere har opplevd KS mer som en motstander enn en motpart, og det er bekymringsfullt. Kristin Clemet har alltid hevdet at lærernes dårlige lønnsutvikling skyldes at lærerne er så veldig mange, og at lærerorganisasjonene ikke har ønsket lokale lønnsdannelser eller «trynetillegg».

KS må komme på banen

Årets streik rammer selvsagt mange uskyldige, ikke minst en rekke elever som blir fratatt verdifull undervisning. Men budskapet fra lærerne er tydelig: «Skal det satses på elevene,  må det satses på lærerne.» Det er ikke vanskelig å si seg enig i dette, og jeg mener at KS bør stige ned fra sin høye hest å komme lærerne i møte. Det fortjener lærerne – og det fortjener elevene!

Foto øverst: Jared Soto (Pixabay) Bokstav D: Gerd Altmann (Pixabay)

Alle taper vi pa at laerernes lonn og status er lav. Foto neonbrand unsplash. Www. Johnsteffensen. No
Les også: «lærernes lønnsnedgang og lavere status rammer oss alle! » klikk på bildet.

 

La andre få vite om dette innlegget..