Danmark og Sverige har lovregulert bruken av transfett, men ikke Norge…

Transfett i norge: fritt frem for importerte varer!

Fritt frem for importerte varer med transfett i Norge 

Ikke noe i norsk lovgivning som beskytter oss mot importerte matvarer som inneholder transfett!Transfett er vegetabilsk fett (plantefett) som gjennom en kjemisk prosess er blitt herdet for å øke holdbarheten i bl.a. bakervarer, frityrstekt hurtigmat, kjeks og mikropopcorn. Forskning viser at transfett fører til økt konsentrasjoin av triglyserider i blodet, samt en endring av kolesterolnivået som er mer skadelig enn mettet fett, betennelsesreaksjoner i arterieveggene – og økt risiko for rytmeforstyrrelser i hjertet.

Transfett er lovregulert i våre naboland

Sett på bakgrunn av disse dystre funn, ble det allerede i 2004 i Danmark lovregulert hvor mye transfett matvarer kunne inneholde. Transfett måtte ikke overstige to prosent av det totale fettinnholdet. Etter at Danmark innførte denne begrensningen, har landet opplevd at dødeligheten som følge av hjerte- og karsykdom har sunket til under gjennomsnittet for OECD-landene. 

På bakgrunn av de positive resultatene fra Danmark, innførte også Sverige en tilsvarende lovpålagt transfett restriksjon. Norge har ikke gjort tilsvarende, men flere spesialister mener at også norske myndigheter bør ta skritt for å begrense bruken av transfett i matvarer. Forbrukerne i Norge er blitt mer oppmerksom på det farlige fettet, og bruken av transfett har derfor gått betydelig ned de siste årene. Sett på bakgrunn av dette, har Norge ikke villet innføre en lovpålagt bregrensning av hvor mye transfett matvarer kan inneholde. 

Transfett i importerte matvarer

Jeg deler likevel oppfatningen av at transfett-bruken bør lovreguleres også i vårt land. For selv om norske matvareprodusenter nå har fjernet det meste av transfett fra sine produkter, så er det ikke noe i norsk lovgivning som beskytter oss mot importerte matvarer som inneholder transfett! Produsenter og importører som likevel, f.eks. av økonomiske og/eller konkurransemessige fortrinn, likevel skulle prøve seg, bør etter min mening få straff som fortjent. Dersom bruken (eller misbruken) av transfett ikke kan straffes på grunn av mangelfull norsk lovgivning, blir det fritt frem for de som ikke er seriøse i bransjen. Og er det noe enkelte synes å være ganske gode til, så er det nettopp å tjene mye penger når muligheten byr seg – uten hensyn til dem det måtte ramme – eller skaden det forårsaker. Når elendigheten oppdages, er rette vedkommende umulig å få tak i…

La andre få vite om dette innlegget..