Leker til barnebesøk (12)

Goy i barnebesok

Leker til barnebesøk (johnsteffensen. No)Barnebesøk

Leker til barnebesøk der alle er med.

Her følger tre leker til…

 

Del 12   Leker til barnebesøk

 

ALLE MED…   NR 4   :mrgreen:    

Quiz på lapper

Den som leder leken, har på forhånd skrevet spørsmål og svar på diverse lapper eller kort, så mange lapper at alle har fem lapper hver. På hver lapp fins ett spørsmål med tilhørende svar nederst på samme siden.

Når leken settes i gang, skal deltakerne (gjerne hele besøket) gå til hvem som helst og stille vedkommende ett av sine spørsmål. (Den som skal svare, kan trekke lappen eller kortet, men får ikke lese det som står skrevet der.) Hvis den som spørres, svarer riktig, får han/hun lappen/kortet. Når leken avsluttes etter ca. fem minutter, teller barna opp lappene sine. Den som har flest lapper, har vunnet.

Spørsmål og svar må selvsagt være tilpasset barnas alder. Du kan hente inspirasjon, spørsmål og svar bl.a. fra: «Lett Quiz for barn i alle aldre» «Quiz for barn» «Newtons påskequiz«  (Klikk på titlene) + mange flere. Det fins også egne spørrebøker beregnet på barn. Kjøp – eller lån på biblioteket…

 

ALLE MED…   NR 5   :mrgreen:  

Like eller ulike?

Denne leken ligner på ovennevnte («Quiz på lapper»), men her får alle utdelt 10 erter hver. Deltakerne går så bort til hverandre og viser frem en lukket hånd. Inni hånden fins erter. Den som holder frem en lukket hånd, spør: «Like eller ulike?» Den andre deltakeren svarer f.eks. «Ulike». Nå kan førstnevnte åpne hånden sin slik at antall erter inni vises. Hvis antall erter er «ulike» (slik som det ble gjettet), må det være 1, 3, 5, 7 eller 9 erter i hånden. I så fall skal den som gjettet, overta ertene som lå i hånden. Hvis det derimot fantes likt antall erter (2, 4, 6, 8…), og den som gjettet sa «ulikt», må den som gjettet, levere fra seg det antall erter som fantes i den lukkede hånden. Den som har flest erter når oppsatt tid er ute, har vunnet.

 

ALLE MED…   NR 6   :mrgreen:  

Hemmelig sending

Deltakerne står litt tett sammen i en ring med ansiktene vendt innover. Samtlige holder hendene på ryggen. En deltaker står midt i ringen, en annen går rundt på utsiden. Sistnevnte skal – uten at den som står inne i ringen merker det – legge en fyrstikkeske. en ring, en blyant eller lignende i hånden på en av dem som står i ringen. Når gjenstanden er blitt plassert, stiller også han eller hun seg i ringen. Så sier han/hun: «La gå!». Gjenstanden begynner nå å vandre fra den ene hånden til den andre. Vedkommende som står midt i ringen, skal forsøke å finne ut hvor gjenstanden befinner seg. Klarer han å gripe en «på fersken», er det han/hun som nå må stå i midten. Den som nettopp stod midt i ringen, går så på utsiden og legger gjenstanden i en eller annens hånd, for deretter å ta plass i ringen sammen med de andre – og si: «La gå!» 

© www.johnsteffensen.no

Se mange andre leker til barnebesøk

 

 

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..