Barn kan ikke la være å lære…

Når barna er små, har mor eller far hovedansvar for pensum. Barna lærer hele tiden av det de ser - og hører. Barn kan rett og slett ikke la være å lære!

Modell for barna

Til ettertanke for foreldre og foresatte…

Glem ikke at livet er en eneste lang skoledag…

Når barna er små, har mor eller far hovedansvar for pensum. Barna lærer hele tiden av det de ser – og hører. Barn kan rett og slett ikke la være å lære!

Derfor er barndommen både spennende og risikabel…

Når det gjelder å få barna til å etterligne en voksen modell, er det to forhold en skal ha i tankene:

Når barna er små, har mor eller far hovedansvar for pensum. Barna lærer hele tiden av det de ser - og hører. Barn kan rett og slett ikke la være å lære!♦ Det ene er at modellen er en varm, grei og omsorgsfull person. Barnet vil mye heller etterligne en slik modell – enn en som er sur, sint og ugrei!

♦ Det andre viktige er at modellen er mektig. Det innebærer en mor eller far som pleier å bestemme. Det vil si voksne som tør å låse sykkelen i fjorten dager som straff, eller som gidder å gå på kino med sitt barn som belønning for noe bra, osv. Sterkest står du som modell for barna, dersom du viser i praksis, det du snakker om som prinsipp.

Det er ikke nok å være snill, kjekk og grei. Du må også lære ditt barn til å trå på bremsen, slik at barnet ditt blir tøff nok til å si nei til noe det ikke vil! Skal du lære ditt barn dette, må du si fra når noe er galt. Du må si «stopp» – gjerne litt kraftig!

Det er viktig å være tydelig overfor for barna. Forskning i barneoppdragelse viser at virkningen av å formane barn er sterkere enn en hadde trodd. Formaningen må imidlertid komme i riktig øyeblikk (dvs. med god timing), og den må komme fra hjertet. Engasjerte og følelsesmessige formaninger har sterkest gjennomslagskraft!

Og til slutt: Snakk ikke bare til barnet, snakk med barnet!

 

La andre få vite om dette innlegget..