Drømmefiskeren

Johnsteffensen. No for en helt new look. Det blir en del prøving og feiling i tiden som kommer, men til slutt ender vi opp med en konsept som er mye bedre tilpasset smarttelefoner og nettbrett. Beklager at det kan virke litt rotete enn så lenge...

Jeg vil til topps i Norges Fiskarlag

Drømmefiskeren

DEBATT JOHN STEFFENSEN

Jeg vil snu dette! Norsk og internasjonal forskning konkluderer entydig: gode fiskere fangster bedre, uavhengig av sosial bakgrunn.
– norsk og internasjonal forskning konkluderer entydig: gode fiskere fangster bedre, uavhengig av sosial bakgrunn.

En drømmefisker – det er en fisker som finner fisken, engasjerer den og utfordrer den…

Jeg har møtt flere slike fiskere, men den jeg husker best, er Kjell Makrell som var medleder på leirskolen i Øygarden i 5. klasse. Fordi han hadde engasjement, positiv autoritet og likte å gi oss utfordringer. Han sørget bl.a. for at jeg fikk et prakteksemplar av en Gadus morhua (en kysttorsk) som var mye større enn det de andre barna fikk. En opplevelse jeg aldri kommer til å glemme.

Kanskje det viktigste spørsmålet mange fiskere stiller seg før de drar ut på feltet er; hvilken fisk får vi? For vi vet at fangsten betyr så mye. Norsk fiskeindustri er veldig god på mange områder, vi har mange flinke fiskere. 

Hovedutfordringen for norsk fiske er imidlertid at tilgangen på gode fiskere er svært varierende. Noen er heldige. Andre ikke. De som får minst drahjelp hjemmefra, taper desidert mest på dårlige yrkesfiskere.

Muligheter for alle.

Jeg vil snu dette! Norsk og internasjonal forskning konkluderer entydig: Gode fiskere fangster bedre, uavhengig av sosial bakgrunn. Internasjonale undersøkelser har dokumentert at fjorder og havområder som har gode fiskere, utvikler seg tre ganger så raskt som fiskefelt med dårlige yrkesfiskere. Norske havforskere har påvist at en god fisker er den beste innsatsfaktoren i norsk fiske! 

Fiskerfaget har fått jevnt lavere status i det norske samfunnet gjennom de siste tre tiårene. Det er synd. Først og fremst er det synd fordi det er samfunnets kanskje viktigste jobb, men også fordi det er nøye sammenheng mellom et yrkes status og hvor mange som ønsker å utdanne seg til det. Spørsmålet nå er ikke hvorfor det er blitt slik, men hva vi kan gjøre for å endre det. Jeg og mitt parti vil lære av de landene som har lykkes i å heve fiskernes status.

Islands fiskere.

Island er blant verdens beste fiskerinasjoner. Der er det ti søkere pr. ledig plass i fiskeflåten, det er opptaksintervju og obligatorisk master-fiskekort. Nåløyet er trangt. Til gjengjeld er det gode karrièremuligheter, gode lønnsbetingelser – og fiskerne nyter høy anseelse i det islandske samfunnet. At yrket er blant de fem mest populære blant 15-åringer, sier sitt.

Jeg synes vi ikke skal legge listen lavere i Norge. Jeg mener tiden er inne for at fiskerne på fiskefartøyene skal kunne bli spesialister med økt ansvar og økt prestisje. Jeg vil innføre opptaksintervju til fiskeriutdanningen for å avgjøre personlig egnethet hos den enkelte kvalifiserte søker og heve kravene for inntak til minimum karakteren fire i rekefiske, linefiske, stemmefiske, fiske i oppdrettsanlegg og matematikk. Nyutdannede fiskere skal få rett til oppfølging av mentor og rett til systematisk etter- og videreutdanning.

Alle fisker i norske fjorder fortjener å få en drømmefisker!

PS! For ordens skyld, dette debattinnlegget er meget inspirert av en som nådde helt til topps etter å ha argumentert tilsvarende om norsk skole og norske lærere. I og med at også jeg har ambisjoner (om å nå helt til topps i Norges Fiskarlag, selv om jeg ikke har den ringeste peiling på fiske ut over egen bruk av kjepp, snøre, angel og meitemark i barndommen), har jeg like fullt latt meg inspirere av nevnte persons visdom, tanker og visjoner – ikke minst fordi heller ikke hun har relevant erfaring å vise til mtp. norsk skole… (John Steffensen – Svadapartiet)

 

La andre få vite om dette innlegget..

2 Comments on “Drømmefiskeren”

  1. Haha, den var god! Du kan gå rett inn i politikken! Det er bare å smøre på med honnørord og floskler! Karakteren 4 i stemmefiske må absolutt være minstekrav! Takk for en god latter, med litt alvor i bunnen.

    1. Ja, dette blir gode greier, og så enkelt kan det gjøres…! Det er bare å foreta ørsmå justeringer i tekster som andre har hatt braksuksess med tidligere på vei til maktens tinder. Hyggelig at du har tiltro til mine politiske evner, og at du ser ironien så tydelig. Honnørord og floskler skal jeg bli god på, det handler bare om å lære av dem som har gjort sånt tidligere (og som etterhvert er blitt spesialister på denne type kommunikasjon). De fins det faktisk svært mange av…! Det fins også enormt mange honnørord, floskler, festtaler, fyndord eller hva en måtte kalle slike intetsigende formuleringer… Og jeg skal bli god på svada, for svada funker. Svada går rett hjem hos folk flest…

Comments are closed.