Kom ut av din dødscelle

Til ettertanke... Foto jeremy perkins unsplash

Kom ut av din dødscelle.

Akkurat nå. Tanker ut fra ord i bibelen. Til ettertanke... På www. Johnsteffensen. No«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri!» (Johannes 8,36)

«Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere.» (1. Timoteus 1,15)

Etter Guds eget ord er din situasjon som om du befinner deg i en dødscelle. Du er fanget av synd, du gjør synd, både mot Gud og mot dine medmennesker. Ja, du ble født som en synder for Gud. Om ikke noe spesielt skjer, vil du en dag bli forkastet av Gud, for Gud tåler ikke synd! Du sitter fanget som i et gjeldsfengsel – en dødscelle.

Den eneste utvei er at jeg må ta den straffen som kommer – dvs. døden. Jeg har ingen sjanse, jeg har ingen mulighet til å komme løs fra all min gjeld og skyld. Men Jesus sier: «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri!»

Hvem gjelder så dette for? Det gjelder deg, du som leser dette! Men du sier kanskje; jeg er ikke bundet, ikke fanget, ikke sitter jeg i noen dødscelle heller. Nei!

Dessverre til deg som tenker slik: Det er sant! Guds ord sier det om deg. Men det går mot alle mine religiøse følelser, innvender du. Ja vel, men på den ytterste dag er det ingen som spør deg om dine følelser, ingen som spør deg om hva du synes er rimelig – eller vil høre hva din mening er… Da blir du presentert for sannheten. Man har så lett for å skulle si hva man mener i møte med Guds ord, men det blir det ingen anledning til slikt på den ytterste dag. Det kommer ikke til å telle da, om du er enig med Gud eller ei…

Hva er det Jesus vil si da?

Karstein olsenDu sitter i en dødscelle. Gud kommer ned i fengselet – blir et menneske, tar skylden på seg til deg som sitter der. Han går den siste veien fra dødscellen til avrettingsstedet, i stedet for deg som er fanget.

Det er det Jesus gjør på Golgata – han går den veien jeg skulle ha gått. Han ble gjort til synd. Han led i mitt sted en velfortjent død. Dette er et blodig drama! All verdens synd og skam lar Gud ramme Jesus – slik at Jesus dør av det. OG SÅ STÅR HAN OPP IGJEN!

Han går tilbake til fangen i dødscellen, åpner døren og sier: Vær så god! Du er fri – vil du komme ut? Skjønner du det jeg sier? Jeg har tatt på meg den straffen du skulle hatt. Og det jeg har gjort, gjelder for deg nå. Du er FRI!

Døren fra dødscellen står åpen, Jesus har åpnet den. «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge.» (Johannes’ åpenbaring 3,8)

Vil du bli fri? Vil du komme ut? Bøy deg for Jesus, be om tilgivelse for det som Herren minner deg om – be Ham vise deg din synd. Si Ham at du vil høre Ham til! Du er fri så lenge du er sammen med Ham!

Din tid er nå... Timeglasset 01 nathan dumlao lprreju2gbq unsplash 1
Les alle innlegg i serien. Klikk på bildet.

Noen flirer av dette, andre vil diskutere… Men hør, vet du hvor grotesk dette egentlig er? Du sitter og diskuterer småting i din dødscelle foran en åpnet dør til frihet sammen med Jesus i all evighet.

Du må komme ut den åpne døren før det er for sent. Se på Guds Sønn som bærer din synd, som fjerner og bærer bort din synd. Se på Ham før det blir for sent, før døren lukkes igjen i dødscellen, og du må i all evighet vite at du forble der, at Guds frihetstilbud glapp for deg. Du ble fortapt!

Frihet er å være bundet til Jesus. «Kjære Jesus, la meg få være bundet til deg, så jeg kan være fri!»

Det er 54 innlegg i serien «Til ettertanke…» Klikk her om du vil lese flere.

Foto: Jeremy Perkins / Unsplash

 

La andre få vite om dette innlegget..