Quizkalender 11 – Fleip eller fakta

11 johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No foto carolyn v unsplash

1:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Ca 5 000 f. Kr. dro den hebraiske høvdingen Abraham til Kanaan for å slå seg ned der.
Click to Flip
Fleip. Det skjedde først rundt 1 600 f. Kr.

2:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Filosofen Sokrates døde etter å ha blitt dømt til å drikke gift.
Click to Flip
Fakta. Sokrates ble dømt til døden for vranglære og kjetteri.

3:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Keiser Gaius Julius Cæsar ble av senatet i Roma utnevnt til keiser for livstid.
Click to Flip
Fakta. 16. januar i år 44 f. Kr. ble Cæsar diktator for livstid.

4:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Apostelen Paulus døde av naturlige årsaker sommeren 62.
Click to Flip
Fleip. Paulus ble henrettet i Roma sommeren 62.

5:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
Profeten Muhammed, grunnleggeren av islam, ble 61 år gammel.
Click to Flip
Fakta. Muhammed ble født i 571 og døde i 632.

6:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
I 1455 bestemte kong Kristian at ran og tyveri i Danmark og Norge skulle straffes med døden.
Click to Flip
Fakta

7:

A40 bakgrunn johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No
I 1563 var det stor entusiasme i Norge om å gå til krig mot svenskene.
Click to Flip
Fleip. Kong Fredriks krig med svenskene var alt annet enn populær fordi man i Norge ikke følte noe fiendskap overfor sitt nabofolk.
11 juleglede julekalender www. Johnsteffensen. No
Klikk for å åpne!

Klikk videre til neste quiz. Johns quizkalender. Www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..