Quizkalender 12 – Litt norsk

1:

Hva kalles ordet som beskriver handlingen i en setning?
Click to Flip
Verb

2:

Hva heter basisformen til et adjektiv?
Click to Flip
Positiv

3:

Hva er et antonym?
Click to Flip
Ord som betyr det motsatte av et annet. F.eks. stor - liten, død - levende

4:

To vokaler uttalt etter hverandre i samme stavelse (ei, au, øy, ai, oi) kalles for...?
Click to Flip
Diftong

5:

Hva er onomatopoetikon?
Click to Flip
Lydhermende ord. Eksempler: mø, mjau, pling, buldre, visle...

6:

Hva kalles ord som står i stedet for et substantiv?
Click to Flip
Pronomen

7:

Hva er en interjeksjon?
Click to Flip
Det er utropsord. Eksempler: æsj, fy, uff, nei, ja
Klikk for å åpne!

La andre få vite om dette innlegget..