Meget vanskelig quiz

Dette er en MEGET VANSKELIG QUIZ. Hvor mange rette klarer du... www.johnsteffensen.no

Avansert interaktiv quiz

Quiz som er skikkelig vanskelig

I forbindelse med at nettstedet johnsteffensen.no 7. september 2018 er blitt 7 år, lanseres en meget vanskelig interaktiv quiz med 7 svaralternativer for hvert av de 12 spørsmålene. Når du har gjennomført quizen, får du dommen umiddelbart. Du får også vite hvor stor prosentandel av befolkningen som antas å greie like mye som det du selv gjorde.

 

Dette er som sagt ikke en enkel quiz, men du anbefales å prøve. Lykke til!

 

De olympiske ringer er symbolet for IOC og den olympiske bevegelse. Symbolet ble designet av Coubertin i 1913 og består av fem sammenlenkede ringer i hver sin farge. Regnet fra venstre mot høyre er fargene slik:

I hvilket land er Maracaibo nest største by?

Hvor mange såkalte grunnstoffer kjenner vi til i dag?

Følgende 7 artister har alle gått ut av livet. Plasser dem i kronologisk rekkefølge etter dødsdato. Ett av svarene er korrekt. Hvilket?

En liste med 7 ulike øyer vises nedenfor. Hvilken øy er den tredje største av disse?

Hva er et menasjeri?

Hvem er faren til Angelina Jolie?

I norrøn mytologi var Odin gift med...

Hvem malte kunstverket "Seljefløyten"?

I hvilken opera fins arien "Nussun Dorma"?

Medisin. Det norske navnet på sykdommen parotitis epidemica er...?

Hvilken retning i kunsten regnes Georges Braque som en av grunnleggerne av?

 

Forsøk også «Ordjakten» og  «Litt vanskelig quiz – En fin hjernetrim»

 

La andre få vite om dette innlegget..