Pensjonisttilværelse

Foto peter conlan. Unsplash

Grip dagen, bruk den og nyt den, mens du ennå er i stand til det…

Når man er pensjonist, blir livets realiteter noe mer påtrengende. Ting som ble lagt under teppet tidligere i livet, da alderdommen ikke ble ofret en tanke, får økt oppmerksomhet etter hvert som timeglasset tømmes. Pensjonisttilværelsen preges av to ytterpunkter. På den ene siden alt det positive ved å kunne bestemme over dagene selv, fritiden, opplevelsene, reisene, hobbyene, barnebarna, vennskapet, osv.

Samtidig får man en påminnelse om sårheten og usikkerheten i at ting gradvis endrer seg. Påminnelser om hva denne fasen av livet også innebærer, alt som kan mistes; relasjoner, helse, selvbestemmelse – og til sist selve livet. Det er bare en ting vi alle vet med sikkerhet, og det er at vi en gang skal forlate denne tilværelsen. Når man er blitt senior, vet man at antall år man kan se tilbake på, er flere enn de man kan se frem mot.

Derfor er det viktig å glede seg over det man sikkerhet vet; at det er her og nå vi lever! Så tar jeg en dag av gangen og tror at livet er best når det blir levd i riktig rekkefølge. Ikke bekymre seg over morgendagen, men la morgendagen bekymre seg for seg selv. Livet er det som skjer med oss, når vi er ivrig opptatt med alt annet. 

Les «Til ettertanke»

Stans opp og kjenn at du lever. Gled deg over dagen i dag. Gled deg over alt du har, helse, venner, barn, barnebarn, mat, hus, frihet, fred, pensjonsutbetaling, selvbestemmelse, valgfrihet,  kjærlighet, omsorg, reiser, opplevelser, fugler i hagen, blomster, stillhet….

Grip dagen, bruk den og nyt den, mens du ennå er i stand til det…

Les «Når intet er som det en gang var…»

Foto øverst: Peter Conlan / Unsplash

La andre få vite om dette innlegget..