Quizkalender 9

1: Første ledetråd

Oppfinnelsen ble presentert første gang i Paris i 1653. Francois de Villayer fikk tillatelse til å administrere nyvinningen.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

2: Andre ledetråd

Nyheten slo meget godt an, men opplegget ble likevel opphevet etter litt.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

3: Tredje ledetråd

Ordningen slik vi kjenner den i dag, ble fullført av Rowland Hill. Så ble det tatt i offisiell bruk 6/5-1840.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

4: Fjerde ledetråd

Det krevde betydelige ressurser å fremstille middelet som kom til å bety enormt mye for mange.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

5: Femte ledetråd

Etter hvert har mange kunstnere blitt engasjert uten at dette har betydd noe for verdien av produktet.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

6: Sjette ledetråd

Verdipapirets verdi avhenger bl.a. av vekt og distanse.
Click to Flip
Gå videre til neste ledetråd

7: Sjuende og siste ledetråd. Pluss riktig svar...

I dag er det mange som samler på disse klistremerkene. De kalles filatelister.
Click to Flip
Frimerke

Vil du forsøke enda en ledetrådsquiz? Klikk her.

Klikk for å åpne!

La andre få vite om dette innlegget..