Smått om stort

Hjertet mh9004387451

GREIT Å VITE

Hjertet mh9004387451En landsomfattende undersøkelse foretatt at Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund (Sverige) fremholder at bare tre av ti spurte er enig i at usunt levesett (røyking, fet mat, lite mosjon, stress, overvekt etc.) kan føre til hjertesykdom eller hjerteproblemer. De fleste mener at forklaringen utelukkende skyldes arvelige faktorer. Tallene indikerer at det gjenstår mye informasjonsarbeid og forebyggende arbeid for å få folk til å innse at de ved å endre sin livsstil kan unngå hjertesykdom

Forskere ved universitetet i Cambridge har funnet forklaringen på at kokain-misbrukere dør mye tidligere enn andre. Kokainen fører til at hjernens aldringsprosess fremskyndes, fordi hjernecellene dør dobbelt så raskt hos misbrukerne som hos andre jevnaldrende. Ironisk nok er det hjernens fremre del som rammes. Her styres blant annet selvkontrollen, noe som narkomane fra før av har problemer med. Dermed blir kokainistene enda dårligere i noe de fra før av er dårlig til….

Mh9000281251Organdonorer  Sammenlignet med 2010 var 2011 et godt år for dem som trengte en organdonor – dvs. et nytt livreddende organ. 127 donasjoner ble gjennomført i Norge, en økning på 25% fra året før. Utenom dette har 73 pasienter fått nyre fra en som står dem nær.

Resistent bakterie  I India er det oppdaget en bakterie som er resistent mot alle former for kjente turberkulosemedisiner, noe som betyr at det ikke fins behandlingsmetoder for pasientene som smittes av bakterien. Det er viktig at verdenssamfunnet styrker kontrollen med tuberkulose. Sykdommen er på ingen måte utryddet – og har endatil dukket opp i en ny og farligere variant…

    

La andre få vite om dette innlegget..