Ensidig satsing på elbiler og elektrisitet er et sikkerhetsmessig problem

Vi er i ferd med å gjøre oss alt for avhengige av el-forsyning. Det er et sikkerhetsmessig problem. Www. Johnsteffensen. No

Vi er i ferd med å gjøre oss alt for avhengig av elektrisitet

Ensidig satsing på elbiler og elektrisitet er et sikkerhetsmessig problem. Vi gjør oss svært sårbare i en krisesituasjon…

Slik som norske myndigheter prioriterer elbiler og elektrisk oppvarming av boliger, skulle en tro at det er Norge alene som skal redde kloden. Jeg har i det siste lurt på hvor fornuftig el-bilsatsingen er i et sikkerhetspolitisk aspekt. Ved utelukkende å fokusere på og legge til rette for el-biler, er vi i ferd med å satse alt på ett kort; elektrisiteten. Vi har de siste årene sett hvor sårbart samfunnet er for bl.a. strømbrudd. Dersom en krigssituasjon skulle ramme oss eller en naturkatastrofe, og store deler av befolkningen trenger transport for å komme seg unna, kan vi takket være denne ensidige politikken, bli et lett bytte. Uten strøm stanser transportmidlene, noe som fort kan bli vår akilleshæl i en farlig situasjon. Store deler av kollektivtransporten vil også stanse opp og mangle drivstoff.

Flest selskapsleker for voksne: www. Johnsteffensen. NoDette, sammen med den ensidige satsingen på elektrisitet som oppvarmingskilde i nye hus, har en betydelig og undervurdert sikkerhetsmessig utfordring. Vi lever i en urolig og uforutsigbar verden, og det er ikke gitt at Norge får leve i fred og fordragelighet alltid. Norge har vært invadert av fremmede makter før, og det skjedde «over natten». Nå må vi ikke sove i timen. Vi må ikke gjøre oss til villige ofre på elektrisitetens alter. Det kan bli skjebnesvangert.

Det er alltid dumt å satse alt på en hest. I iveren etter å være miljøbevisste har sikkerhetsaspektet kommet i bakgrunnen hos våre politikere. Det er på tide at de våkner og ser de utfordringer vi i dag står overfor, i en virkelighet som synes å ha flere paralleller til tiden før 2. verdenskrig. 

La andre få vite om dette innlegget..