Bybane over Bryggen kan fint bygges uten master og kontaktledninger

Mange bybaner eller light rails henter strom fra skinnegang eller batterier som denne i sydney australia foto luke white unsplash

Slik kan bybanen over Bryggen bygges uten master og kontaktledninger.

Teknologien fins. Stadig flere byer velger bybaner (light rails) som ikke forstyrrer den visuelle estetikken i verneverdige områder. Bergen kan fint gjøre det samme… 

Tekst: John Steffensen – www.johnsteffensen.no. Bildet øverst er fra Sydney, Australia, ett av mange eksempler på at bybaner ikke trenger kontaktledninger og stygge master. Foto: Luke White/Unsplash  

Det har vært et stort engasjement rundt Bybanen i Bergen, noe om blant annet resulterte i at byrådspartiene sa takk for seg fordi politikerne ikke ville ta ansvar for en Åsane-bane de mente var kostnadsmessig hinsides (jfr. et alt for kostbart tunnelalternativ). Etter at tre utbrytere (2 fra Senterpartiet og 1 fra Rødt) skiftet side i bystyret, ser det i øyeblikket ut for at en dagløsning over Bryggen til Åsane likevel er sikret flertall. Forutsetningen er bl.a. at de tre representantene får viljen sin med hensyn til løsningen som blir valgt. Batteridrevet bybane kan være en av løsningene for Bryggen. I så fall unngår man de dominerende og skjemmende mastene og kontaktledningene i front av verdensarven. En kombinasjon av bybane på batteri gjennom verneverdige områder, samt master der dette ikke oppleves vandaliserende, kan være det som skal til…

Alternativer fins i flere land
Bybane uten luftledninger henter strom fra bakken. Foto luke white unsplash
Uten master og kjøreledninger. Mange bybaner henter strøm fra en skinne i bakken (se pilen), uten at myke trafikanter får elektrisk støt. Foto fra sydney; luke white/unsplash

Teknologien fins, og det er fordeler og ulemper med så vel den nåværende varianten med master og kontakt-ledninger, som med en hybridbane som kjører både på batteri og kontaktledninger. Det fins endatil flere alternativer. Man kan hente strøm fra nedgravde skinner, skinner som ikke utgjør noen fare verken for gående eller syklister. Mange byer har valgt en maste- og ledningsfri baneløsning. (Se bildet.)

Fordelene med en kontaktledningsfri bybane er store; den er sikrere, mer kostnadseffektiv og visuelt mer attraktiv. I tillegg er banen mer miljøvennlig. Kontaktledningsfrie fremdriftssystemer for massetransport er absolutt mulig.

Bergen har satset på gårsdagens teknologi

På nettet har jeg funnet mye stoff om akkurat dette. Kontaktledningsfrie bybaner fins bl.a. i Frankrike, Tyskland, Spania, Sydney (Australia) og i Tangshan (Kina). Disse viser at luftledninger ikke er nødvendig, og at den varianten som Bergen til nå har foretrukket, på mange måter er gårsdagens teknologi. 

Ingen ønsker stygge master m.v.
Bordeaux tram i frankrike bruker verken kjoreledninger eller master. Foto railway news
Dette er bybanen i bordeaux (frankrike). Den kjører uten skjemmende master og kjøreledninger. Den henter strøm via en bakkebasert løsning, såkalt aps – levert av produsenten alstom’s france. Togsettet kan ta fra 218 til 300 passasjerer. Foto: railway-news

Kontaktledninger med tilhørende utstyr forstyrrer den visuelle estetikken på f.eks. Bryggen i Bergen. De dominerende og stygge installasjonene har vært dagløsnings-motstandernes hovedargument. Man vil helt enkelt ikke ha mange store, tykke master og diverse ledninger i front av det pittoreske miljøet langs Vågen eller andre steder i Bergen sentrum. En del bekymrer seg også for vannstanden som flere ganger i året flommer over gatelegemet når det er springflo. Dominerende luftledninger har derfor ført til at mange kommuner og byer velger andre transportløsninger enn en bybane.

Bane uten kontaktledninger lettere å vedlikeholde

I følge eksperter vil et system uten kontaktledninger i luften gi lavere oppstartskostnader (dvs. installering) – i tillegg til at banen blir lettere å vedlikeholde. Om banen henter strøm fra bakken, vil strømoverføringen utelukkende foregå i det øyeblikket togsettet passerer. Straks toget er forbi, er skinnene ikke lenger strømførende. Den bakkebaserte løsningen i gatelegemet kan heller ikke bli ødelagt av dårlig vær, kraftig vind etc. Fraværet av linjer og stolper skaper dessuten et mye mer behagelig visuelt miljø.

Det fins flere løsninger uten kontaktledninger i luften

Bybaner (dvs. light rails) uten kjøreledninger henter strøm på flere måter; f.eks. ved kontinuerlig kontakt med et bakkebasert system som nevnt over (se bildene) – eller via innebygde strømceller (batterier). Begge løsningene har fordeler og ulemper. I Tangshan (Hubei, Kina) fins det endatil en hydrogendrevet bybane som startet opp i 2017. Den har null klimautslipp og drives av vann.

Batterier der man ikke ønsker å ødelegge et historisk strøk
Byrådet i Bergen bør etter min mening velge en løsning med batteridrift der dette er nødvendig, f.eks. over Bryggen. Et slikt system er selvbærende ved at banen andre steder i traseen henter strøm enten fra luftledninger som samtidig lader batteriene, eller kanskje aller helst fra et bakkebasert system med tilsvarende lademuligheter. Den batteridrevne varianten gjør det mulig å ikke vandalisere historisk miljøer som Bryggen. Dessuten kan en slik løsning trolig være hensiktsmessig med tanke på den høye vannstanden som noen ganger rammer dette området. Et slikt hybridsystem fins allerede i flere store byer. I Bergen har man erfaring med en annen kombinasjonsløsning (strømforsyning + batteri) når det gjelder hybridtrolleybusser som kan kjøre ca 1 mil utelukkende på batteri i stedet for på strømledninger over kjørebanen. Resten av ruten henter trolleybussen strøm fra kjøreledninger i luften.       
Flere produsenter lager bybaner uten ledninger                

Allerede i 2011 var det fire produsenter som laget bybaner (light rails) med kontaktledningsfrie løsninger. Disse var Ansaldos TramWave, Alstoms APS og Bombardiers Primove, som alle baserer seg på bakkestyrte skinneløsninger. Den fjerde produsenten; Kinkisharyos e-Brid, spesialiserte seg på batteridrevne løsninger.

Fortsetter å kjøre om strømmen blir borte

Ett av systemene, APS, er for eksempel ganske allsidig. APS kan bytte fra «i-bakken» til tradisjonell kontaktledningskraft, dvs. hybridskinneløsninger. Hvert togsett har også et reservebatteri ombord, slik at banen kan fortsette å operere i tilfelle strømmen forsvinner. Se bildet av Bordeaux-banen som bruker APS-løsningen.

Hybride løsninger foretrukket

 I de fleste byer hvor alternativer til kontaktledninger i luften er blitt valgt, har dette oftest blitt implementert i spesielt følsomme, historiske miljøer. Dette har bl.a. vært tilfelle i Spania der 3 av 11 nye bybanesystemer har tatt i bruk et hybrid elektrifiseringssystem som benytter seg av energilagring om bord.

Om Bybanen skal gå over Bryggen, må man etter min mening gå for en av de kontaktledningsfrie løsningene som er nevnt ovenfor. De fleste bergensere ønsker ikke skjemmende, digre master og kontaktledninger som står i veien for vakre, historiske Bryggen som endatil står på Unescos verdensarvliste, og som byens befolkning er så stolt av. 

Du kan lese mer om light rails her: www.masstransitmag.com/rail/article/10262406/the-future-is-here-catenaryless-power-for-light-rail

Festleker festgoy. Flest selskapsleker pa nett www. Johnsteffensen. No foto michael dam unsplashnamnlost 1
Klikk på bildet for norges største gratis-utvalg på nett! Mvh john

 

 

La andre få vite om dette innlegget..